Skolēnu pārspriedumu korpuss

Korpusā apkopoti vairāk nekā 400 pārspriedumu no 12. klases latviešu valodas eksāmenu darbiem. Tie ir latviešu mācībvalodas vidusskolu, mazākumtautību skolu un valsts ģimnāziju audzēkņu darbi no Kurzemes, Latgales un Rīgas.

Korpusa apjoms     468 pārspriedumi
Izstrādes periods     2018–2021
Izstrādātājs     LU MII, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Finansējuma avots     VPP Latviešu valoda (projekts Nr. VPP-IZM-2018/2-0002)