Pārspriedums ID 1

Ieraudzīt, saklausīt, izprast savu gadsimtu.

Katrs no mums šo dzīvi redz savādāk. Katram no mums ir savs viedoklis par akārtējo pasauli, par savu gadsimtu. Ir jāmāk ieraudzīt, saklausīt un izprast savu gadsimtu. Ieraudzīt gadsimta dabu, jaunās tehnoloģijas vai vismaz dzīves kvalitāti šijā gadsimtā. Sadzirdēt un saprast šo gadsimtu vajag katram pašam.

Katrs šijā gadsimtā redzam un ievērojam savādākas lietas. Daba ir viena no galvenajām lietām, kurai vajadzētu pievērst uzmanību. Daba mainās katru minūti, katru dienu. Pavisam daba spēj izmainīties gadsimta laikā. Ir vērts paskatīties uz dabu savā gadsimtā un salīdzināt to ar iepriekšējiem gadsimtiem. Rīt jau šī daba var būt pavisam mainījusies. Nākamā lieta uz, kuru vajadzētu paskatīties un salīdzināt ar vēsturi, ir tehnoloģijas. Arī tās mainās un attīstas katru dienu, bet tāpat kā daba, gadsimta laikā var mainīties līdz nepazīšanai. Līdz ar dabu un tehnoloģijām mainamies arī mēs – cilvēki. Katram vajag paskatīties uz saviem senčiem vai to fotogrāfijām, un salīdzināt ar sevi. Ļoti noteikti neredzēsi vienādus cilvēkus, bet sapratīsi kā tomēr laika posms izmaina cilvēkus.

Katru gadsimtu var arī saklausīt. Pirms simts gadiem varbūt šeit varēja saklausīt jūras šalkoņu un putnu dziesmas. Šodien šeit dzirdama auto dūkoņa un bērnu smiekli. Katru gadsimtu skaņas mainās, tāpēc mums vajag saklausīt savu gadsimtu. Saklausīt ko cilvēki runā, saklausīt mūziku, kura skan un saklausīt arī dabu, kurā skaņas ir visvairāk, un tās arī mainās visbiežāk.

Ne tikai ieraudzīt un saklausīt vajag. Gadsimts ir arī jāizprot. Jāizprot kā izdzīvot, jāizprot kā dzīvot un jāizprot viss savādais un nesaprastais. Katrs gadsimts nāk ar kaut ko jaunu. Mums ir jāizprot šī gadsimta tehnoloģijas, lai spētu tās izmantot. Daži cilvēki nedzīvo šijā gadsimtā, jo viņi jau ir pielāgojušies iepriekšējam gadsimtam. Tādi cilvēki nesaprot, kas notiek ar mūsdienu pasauli, jo nav to izpratuši. Nedzīvosim taču pagātnē, ir jādzīvo šodienā, lai nepalaistu garām iespējas kuras mums dod mūsu gadsimts.

Man liekas, ka ieraudzīt, saklausīt un izprast savu gadsimtu ir jāprot katram. Mēs protams neieraudzīsim līdzīgas lietas. Katrs ieraudzīs sev vajadzīgo un interesējošo savā gadsimtā. Katram cilvēkam ir savi uzskati un savas domas par perfektu un ideālu gadsimtu, bet tomēr mums ir jāsamierinas un jāpriecājas visiem par vienu gadsimtu kurā dzīvojam, ar domu ka nākamajā viss būs savādāk un neparastāk. To mēs neviens nezinam, kā būs mainījusies daba, tehnoloģijas un visa pasaule nākamajā gadsimtā.

Atpakaļ uz sarakstu