Pārspriedums ID 100

Ieraudzīt, saklausīt, izprast savu gadsimtu.

Manā gadsimtā var ieraudzīt Ināras Kolmanes “Bille”, saklausīt Jura Neikena Dziesmas un Dejas svētkus un izprast Māra Bērziņa “Svina garša”. Es izvēlējos šos faktus, jo tie ir visspilgtākie piemēri šajā gadsimtā. I. Kolmanes “Bille” parāda bērnu un vecāku attiecības ikdienā. J. Neikens ir Dziesmas svētku pamatlicējs, kurš vieno tautu un M. Bērziņš. “Svina garša” ļauj izprast cilvēka nozīmi vēstures notikumu krustpunktā. Šie piemēri arī parāda vēsturi, kas ļauj tautai pilnveidoties un novērtēt vēsturi.

Ināras Kolmanes “Bille” parāda bērnu un vecāku attiecības. Filmā parāda vecāku vienaldzību pret bērna spožo radošumu un ātrajām prasmēm. Cilvēku dotības tiek nenovērtētas un tas noved pie galvenā tēla Billes attīstību. Manuprāt, šī filma ir viena no vislabākajiem latviešu filmām, jo tā parāda cilvēka emocijas un ikdienas problēmas kā vecāku konflikts, cilvēku uzsvars uz prasmēm.

Juris Neikens ir Dziesmas un dejas svētku pamatlicējs. Juris Neikens ļauj mums mūsdienās saklausīt tautas vienoto spēku. To var salīdzināt kā tradīciju, kurā piedalās gan jauni, gan veci cilvēki. Personīgi piedalīšos Dziesmas un dejas svētkos, jo tā veicina tautas vienlīdzību un vienotību. Pēc manām domām bez Jura Neikena nebūtu vienota tauta, kas stāvētu pret dažādiem ienaidniekiem kā cenzūra. Šī cenzūra bija izteikta Latvijas vēsturē 20. gs.

Māris Bērziņš ļauj izprast cilvēka nozīmi 20. gs. Dotais skatpunkts ļauj izprast cilvēka nozīmi divu lielu vēstures notikuma krustpunktu. Šie notikumi ir Otrās pasaules kara sākums un Otrā pasaules kara esošās varas izmaiņas. Māra Bērziņa luga “Svina garša” ļauj izprast Otro pasaules karu caur parasta cilvēka acīm. Manliekas, ka šī luga ļauj izprast sociālekonomisko stāvokli Latvijā. 20. gs. sākumā un kara periodā. Šie notikumi liek man neaizmirst par kara postošajiem spēkiem un valdošās varas attieksme pret cīlvēkiem. Māra Bērziņa “Svina garša” ir ļoti atšķirīga starp esošajām latviešu lugām, jo tā apskata tēmas kā naids, nodevība, vienaldzība, dusmas, ignorance. Manuprāt, šīs luga apvieno raksturīgo latviešu spītību.

I. Kolmanes “Bille” manā gadsimtā ir viena no vislabākajām filmām, jo tā parāda trauslo, bet neatlaidīgo bērnu un vecāku attiecības. Manuprāt, tā ļoti aktuāli parāda saikni starp diviem atšķirīgiem uzskatiem. Bez Jura Neikena nepastāvētu Dziesmas un dejas svētki. Viņu var uztvert kā visu latviešu tautas apvienotāju. Tautas vienotību var sadzirdēt Dziesmas un dejas svētkos. Tā pēc manām domām ir visskaļākais kliedziens, ko latviešu tauta parāda kopumā un aktuāli. M. Bērziņa “Svina garša” ļauj izprast latviešu spītīgumu un nodevību cilvēka visļaunākajos brīžos, zem esošās valdības vai kara rezultātā. Pēc manām domām, tāds ir mans gadsimts, kas ievij visu latviešu pozitīvo un negatīvo sākot ar I. Kolmanes “Bille”, līdz M. Bērziņa “Svina Garša”.

Atpakaļ uz sarakstu