Pārspriedums ID 104

Ieraudzīt, saklausīt, izprast savu gadsimtu.

Šis gadsimts līdz šim brīdim ir bijis ar dažādiem notikumiem bagāts katra indivīda dzīve. Visi mēs paši esam atbildīgi par to, kā redzam, izprotam un saklausām savu konkrēto gadsimtu, savu gada gājumu.

Savā gada gājumā esmu iemantojis dažādus ierobežojumus sāvā dzīvē, kas man nedaudz traucē pilnvērtīgi un brīvi dzīvot savu atvēlēto dzīvi. Visu savu mūžu esmu no kaut kā baidījies. Vēlos izprast kāpēc tieši tagad, šajā gadsimtā, kad tiek dotas tik daudz un dažādu iespēju izaugsmei, attīstībai. Šī ierobežotība ļoti labi tiek aprakstīta grāmatā “Būris”, ko sarakstījis ir Aberts Bels. Tūlīt pabeigšu vidusskolu, bet es no tā baidos, jo esmu ierobežots savā būrī. Cenšos izprast, kā tikt vaļā no šī būra, lai varētu izmantot visas dotās iespējas, kas tiek dotas mūsdienās, lai pilnveidotu sevi nākotnei. Man jāieklausās sevī, savos plusos un mīnusos.

Lai veiksmīgi dzīvotu tālāk, man ir jāieklausās sevī. Manai sirdij un prātam jābūt vienā komandā, nevis naidā vienam pret otru. Lai nenotiktu savstarpēja cīņa, kā tas ir “Dzīvnieku fermā”, ko sarakstījis Džordžš Orvels, kur dzīvnieki sacēlās pret cilvēkiem, izveidojot lieku konfliktu savā starpā. Es negribu, lai tā notiktu ar manu prātu un sirdi, jo zinu, ka saliekot abus kopā var darīt brīnumu lietas, lai uzlabotu savu privāto dzīvi un apkārtējo vidi. Ne velti, man ir dots pašam savs ķermenis, savs prāts, sava sirds, sava iespēja šīs lietas kopīgi izmantot, lai pilnvērtīgi izdzīvotu savu atvēlēto gadsimtu un dzīvi. Tā rezultātā man šīs lietas ir jāizmanto, lai sev apkārt slikto pārvērstu labā.

Man apkārt bieži notiek sliktas lietas, piemēram, kāds kādu aizvaino, apsmej, nolamā utt. Nesaprotu, kāpēc tā ir jādara. Tādējādi, cilvēki sev paši nodara sāpes. Šī problēma ir raksturīga visā pasaulē. Esmu sapratis, ka no visa šī sliktuma, ja ļoti grib, var ieraudzīt labo un gūt sev labu mācību. Tādu mācību kā prast iemīlēt sevi pašu, lai nepievērstu uzmanību negatīvismam sev apkārtējā vidē. Nākamai līmenis ir šo savu mīlestību un siltumu dot citiem, lai tā rezultātā sliktais pārvērstos par labo katra dzīvē.

Esmu beidzot sapratis, saklausījis un ieraudzījis savu dzīvi. Veiksmīgi esmu ticis galā ar saviem notikumiem, lai varētu savu dzīvi turpināt veiksmīgāku, nekā līdz šim.

Atpakaļ uz sarakstu