Pārspriedums ID 138

Grāmatu brīnumainā vara.

Es vienmēr esmu ticējis grāmatu spējai mainīt manu pasauli. Grāmatas jau reiz, pirms diviem gadiem, izmainīja manu redzējumu uz lietām un dzīvi kā tādu. Tolaik es savā brīvajā laikā ļoti aizrāvos ar grāmatu lasīšanu. Līdzīga aizraušanās bija arī amerikāņu uzņēmējam Īlonom Moskam. Šo Īlona Moska ieradumu Ašlija Vonce aprakstīja grāmatā “Elon Musk”. Neatkarīgi no apkārt notiekošā, grāmatas man vienmēr būs kā plāns “B”. Es ticu, ka grāmatas spēj kardināli mainīt to, kas ar mani notiek.

Pirms diviem gadiem es nespēju iedomāties dienu bez grāmatas lasīšanas. Bija pat dienas, kad es piecas stundas no vietas lasīju grāmatu. Es nelasīju grāmatas, lai atpūstos, bet gan lasīju viņas, lai augtu, sevi pilnveidotu. Savus darba augļus es izjutu visur: skolā, mājās un treniņos. Skolā man sāka uzlaboties sekmes. Mājās man vecāki teica, ka mans vārdu krājums ir strauji attīstījies. Treniņos es spēju savu prātu noskaņot atbilstoši fiziskajai slodzei. Līdzīgas izmaiņas sava grāmatā “Panākuma principi” aprakstīja Džeks Kenfīlds. Viņš grāmatas sākumā rakstīja par to, cik ļoti grāmatu lasīšana ir mainījusi viņa dzīvi.

Arī citu cilvēku dzīves ir mainījusi tieši grāmatu lasīšana. Ašlija Vonce grāmatā “Elon Musk” aprakstīja Īlona Moska aizrautību ar grāmatām un to ietekmi. Īlons Mosks, pēc grāmatā aprakstītā, bija iemācījies lasīt jau piecu gadu vecumā. Sešu gadu vecumā viņš bija izlasījis visu mājas bibliotēku. Viņš bija apsēsts ar grāmatu lasīšanu. Vecāki grāmatā atstāstīja, ka tas bija pavisam normāli redzēt Īlonu padsmit stundas dienā ar grāmatu rokās. Un panākumi Īlonam arī neizpalika. Viņš tagad vada divus ļoti lielus uzņēmumus amerikā, kas revolucionāri ir mainījuši savu nozari.

Īlons Mosks ar savu stāstu ir tikai viens no piemēriem kādēļ es ticu grāmatu varenajam spēkam. Šis spēks ir lieta, kuru es sev vienmēr paturēšu kā rezerves variantu. Ja es kādreiz nonākšu kādā ļoti sliktā situācijā vai arī es nebūšu ar sevi un savu dzīvi apmierināts, tad es ķeršos pie sava rezerves plāna – grāmatu lasīšana. Manuprāt, ja grāmatas jau reiz mainīja manu uztveri, tad viņas to spēs atkal. Šo domāšanas veidu es aizguvu no rakstnieka Molkolma Gledvela, kurš grāmatā “Talanta kods” aprakstīja prāta bezgalīgo spēku.

Cilvēki jau izsenis ir rakstījuši un lasījuši grāmatas. Bet tikai neliela daļa, manuprāt, saprot grāmatu brīnumaino varu. Grāmatu lasīšana nav pati iecienītākā nodarbe manai enerģiskajai jaunieša dzīvei. Es cenšos sevī to mainīt, lai kādu dienu grāmatu lasīšanas ieradums būtu daļa no manas dzīves.

Atpakaļ uz sarakstu