Pārspriedums ID 140

Grāmatu brīnumainā vara.

Literatūrai ir neapšaubāma ietekme uz to kā izzinām pasauli un sevi. Man grāmatas veicina iztēli un sniedz fantastisku iespēju izprast dažādu laikmetu autoru skatupunktus. Manuprāt, grāmatām piemīt brīnumaina vara pār tās lasītāju. Spēt ietekmēt mani un manus uzskatus jau no mazotnes.

Bērnībā lasīju salīdzinoši maz grāmatu, taču viena no būtiskākajām grāmatām, kas atstāja uz mani ilgāku iespaidu, bija autora Antuāna de Senkt-Ekziperī “Mazais princis”. Tā grāmata pārņēma mani savā varā tajā laikā. Nemitīgi sekoju galvenā varoņa nebeidzamajiem meklējumiem pa planētām. Izveidojot draudzību ar lapsu, viņš to pieradināja un nonāca pie uzskata: “Mēs esam atbildīgi par to, ko pieradinām”. Arī es nonācu pie šāda uzskata jeb dzīves patiesības, manuprāt. Šīs grāmatas vara iespaidoja manu iztēli un atstāja velaizprojām spēcīgas atziņas.

Vēlāk dzīvē, 12. klasē, saskāros ar Alberta Bela darbu “Būris”. Lai arī būri, kurā attapās galvenais varonis, uztvēru pārnestā nozīmē, turpināju par to domat kā reālu, burtisku būri. Par tēla nebeidzamo, mūzīgo ieslodzījumu. Pašam saskaroties ar dzīves problēmām un dilemmām, gribētos vienkārši salūst un aprobežot sevi ar tā saucamo “komforta zonu”. Tomēr es, tāpat kā tā darba varonis, nepadevos pašradītajam būrim. Tā ir šī, A. Bela darba brīnuma, burvība – uzburt sev būri, kuru jāizprot un beigās, pašam ar savu varu, jāsagrauj.

No pēdējiem, kas atstāja uz mani iespaidu, grāmatas varai mainot manī kaut ko, bija lugai “Svina garša,” kas balstīta uz autora tāda paša nosaukuma grāmatu. Lugai, manuprāt, piemita vara, kad to skatījos Latvijas Nacionālajā teātrī. Tā mani “atvilka” manu vecvecāku laikā. Tā deva ieskatu pirmskara un kara periodā Latvijas vēsturē. To, kāda bija cilvēku ikdiena, un kā tā mainījās konfliktu rezultātā. Tai lugai piemita vara lieliski uzburt tā laika atmosferu un sniekt dziļas atziņas.

Pēc manām domām, grāmatām piemīt vara, vara mainīt paša lasītāju un veicināt uz jauniem atklājumiem, caur nebeidzami dažādajiem telu stāstiem. Šis ir tas brīnumainais, ko saskatu grāmatu varā.

Atpakaļ uz sarakstu