Pārspriedums ID 205

Grāmatu brīnumainā vara.

Grāmatas – vajadzīgi un ļoti vareni priekšmeti. Bet vai katrs redz to brinumaino un derīgo tājos? Protams, ka grāmatu brīnums ir jāsaprot un jābauda. Tikai padomājiet, kā mainas mūsu dzīve, lasot grāmatas.

Ar laikiem grāmatas pazaudēja savu popularitāti un cilvēki kļuva vienaršāki, neinteresantaki un līdzīgi. Bet tie taču nesaprot cik derīgā mums dod grāmātas. Tieši literatūra palīdz izprast sevi un arī papildīt pratu un domāšanu. Kādu fantastisko pieredzi un pamācību mēs varam saskatīt daiļdarbos. Piemēram, A. Kamī mums sniedz lielisku atziņu savā esejā “Mīts par Sīsīfu”, kur Sīsīfs, veļot akmeni kalnā, saprot, ka darbs ir bezjēdzīgs un bezgalīgs, tomēr cinās un nepamet darbu Sīsīfs parādija, kāds var būt cilvēka stiprums un varenība – gan fiziskā, gan morālā. Šī atziņa ļauj saprast, ka ir jācīnās ar grūtībam un jaiet tālāk un uz priekšu.

Šodien grāmatu ir ļoti daudz, uz visādam tēmam, un ikkatrs var atrast sev patikamo un tuvu. Ir romāni, drāmas, komedijas, un šie žanri ir tik dažādi, bet tos apvieno viens vārds – vara. Vara nevis tāpēc, ka grāmatas valda par mums, bet tāpēc, ka dod lielu varu mums pašiem, papildot to ar pieredzi un padomiem. Kā zināms, rakstot grāmatas, autori secina par savu dzīvi, kādam situācijam, dod risinājumus dažādam problēmam un piemina piemērus kā ir jādara un kā nav jādara. Mēs to visu lasāt un, protams, palikam varenāki un zīnošie, un gribas ar to burvīgumu dalīties.

Grāmatas mums atklaj jauno pasauli, ļauj aizdomāties un kaut ko dzīve pamainīt. Mēs bieži baidamies iepazīst kaut ko jauno, atrasties neērtā stavoklī, un tā mums paliek nesapratne. A. Upīša novelē “Aiz paradīza vārtiem” Dievs padzen Ādama un Ievu no paradīzes un abi, turoties plecs pie pleca, dodas iepazīst jauno pasauli. Varoņi nezinaja, cik brīnumaina un skaista ir mūsu pasaule. Ir arī grūtības, bet dzīves ceļs arī ir paredzets tam, lai baudīt gan labo gan arī sliktu. Mums ir jābut drošākiem un iepazīt pasauli, un tieši var sakt veidot sevi, lasot grāmatas.

Es gribētu, lai cilvēki izmantotu to nepamanāmu varu, ko mums dod grāmatas. Lai lasītu un atklātu jaunu un vajadzīgu. Grāmatu brīnumu vajag iepazīt katram, lai tas palīdzes dzīve un iedvesmos.

Atpakaļ uz sarakstu