Pārspriedums ID 215

Ieraudzīt, saklausīt, izprast savu gadsimtu

Autori ļoti bieži raksta par pagātnes laikiem un par mūsdienas laikiem. Var atrast daudzas grāmatas vai filmas, kurās skārtas mūsdienu problēmas, ar kurām sastopas cilvēki, ka arī darbi, kuri parada mums pagātni, stāsta par grūtiem laikiem, par dzīvi un kariem.

Lai izprast, ieraudzīt un sajūtīt pagātnes laika dzīvi pietiks paskatīties filmu “Melānija hronika”, kuras režisors ir Viesturs Kairišs. Filma ir grūta, emocionāla, tāpēc ne katrs varēs to paskatīties līdz galam. Filmā ļoti spilgti tika attēlota galvenas varones dzīve, kā viņai bija jāizdzīvo, valsts parvaldes attiecība pret cilvēkiem.

Laiks iet un gadsimti arī, attīstās tehnoloģijas, pasaule, cilvēki. Neskatoties uz to, ka mūsdienās ir vieglāk dzīvot, jo ir nepieciešamas lietas labai dzīvei, ir daudz problēmu ar kurām cilvēki sastopas ikdienās.

Rūdolfa Blaumaņa darbi “Purva bridējs” un “Indrāņi” atklāj problēmas ar kurām bieži sastopas tieši jaunieši. Savstarpējas attiecības starp vecākiem un bērniem, alkohola dzeršana, mīlestība par naudu, izvēle starp prātu un naudu – tas viss ir problēmas ap mums. Edgara loma “Purva bridēja” parada kādi ir mūsdienu jaunieši, ikvienam ir draugi, ikvienam patīk pavadīt laiku naktī kaut kādos nakts klubos, lai piedzert un atrast jaunus draugus.

Mūsdienās cilvēki grīb un viņiem ir mērķis būt patstāvīgam, dzīvot vienam un būt neatkarīgam. Andras Manfeldes darbs “Dzimtenīte” parada situācijas, kad cilvēki aizbrauc no dzimtās vietas, lai atrastu labāko dzīvesvietu un nopelnīt daudz naudas. Tomēr sastopās ar mēliem, valodas nezināšanu, nodevību un sliktiem ieradumiem.

Ingas Žoludes darbs “Sarkanie bērni” spilgti parada, cik grūti bija trīm varonēm, kad viņi pameta māju, kur bija viss un bija vecāki. Galu galā varonēm bija nepieciešama vecāku palīdzība. Mēs visi skrienam kļut labāk, būt patstavīgam, bet neviens nedomā par sekām pirms darīt kaut ko.

Grāmata mūs māca, dod pieredzi, atklāj dzīvi, ka arī dzīves problēmas. Māksla (grāmatas, kino, teātris) parada mums dzīvi, dod iespēju saskatīt, izprast, ieraudzīt musu gadsimtu no puses. Un vai tas nav brīnumaini, kad cilvēkiem ir iespēja ar mākslas palīdzību ieskatīties pagātnē, sajūtīt emocijas, kuras bija cilvēku sirdīs? Mēs paši dibinam savu pasauli, vēsturi, kādi esam mēs, tāda ir pasaule ap mums.

Atpakaļ uz sarakstu