Pārspriedums ID 221

Grāmatu brīnumainā vara.

Katrs grāmatas autors ir mākslinieks. Katrā grāmatā autors ievies savu brīnumu. Vislielākais grāmatu brīnums ir to saturs. Saturs var mainīt cilvēkus, to pašapziņu, mainīt viņu skatienus un ikdienas dzīvi.

Alberts Bels ar savu romānu “Būris” tieši parāda cilvēku ikdienas dzīvi mūsdienās. Galvenais varonis Edmunds Bērzs aizsledz sevi būrī, tā kā šodienās aizsledz sevi mūsdienas jaunieši. Cilvēks kurš ir pieradis visu laiku būt vienātnē, domāt tikai par sevi un nedomāt par citiem, būvē ap sevi to pašu būri. Manuprāt, tas ir vislielāka kļūda kuru cilvēks var pieļaut sava dzīvē. Cilvēks pieņem steriotipus un tic tiem. Izlasot romānu “Būris” katrs lasītājs pārdomās savu dzīvi. Nav jēgas esi tu sabiedrisks cilvēks vai esi kā galvenais varonis romanā. Tas arī parāda šīs grāmatas brīnumaino varu. Cilvēks var mainīt dzīvesskatu tāpat kā Edmunds Bērzs un atbrīvoties no būra.

Viesturs Kairišs režisors kino drāmai “Melānijas hronika” kura ir uzfilmēta pēc Melānijas Vanagas atmiņu romāna “Veļupes krastā”. Kino mums spilgti parāda cik stiprs ir cilvēka vaļasspēks. Galvenais varonis, Melānija, piespiesta šķirties ar savu iemīļoto. Armija un Sibīrija tos šķira, bet abi ticēja līdz galam kā satiks viens otru. Melānija pagāja garām cauri vissliktākiem mokiem, tikai lai satiktu iemīļoto. Vai tas nav brīnuminā vara? Cilvēks kurš noskatās kino, sāks ticēt sevī neskatoties uz situāciju kurā viņš atradās. Tieši šī kino un grāmata var mainīt cilvēku un tas ir tās brīnumaina vara.

Rūdolfs Blaumanis lugā “Indrāni” ir atspoguļojis paaudžu konfliktu, jaunas un vecās paaudzes nesaprašanās. Lasot grāmatu, es esmu aizdomājos par savu attieksmi pret vecākiem un par vecāku attieksmi pret mani. Vecāki lugā nepieņem dēla iemīļoto, tikai tāpēc ka viņiem nepatīk viņa. Bet galvenais varonis Edvards neatteicās no Ievas, savas iemīļotas, bet viņa attiecības ar vecākiem pamainījās sliktākā pusē. Lugā brīnumainā vara ir tas galvenās domas vēstījums. Mūsdienās katrā otrā ģimenē ir tādi paši konflikti. Bet izlasot lugu “Indrāni”, manuprāt, vecāki un bērni mainītu savas attiecības. Cilvēki mainīs savu pašapziņu par ģimeni un tā klūs labāka.

Ik katrs autors savā darbā paslepj brīnumaino varu. Lasītāja uzdevums ir tikai atrast to un pievērst tam uzmanību. Paši cilvēki redzēs kā viņa dzīve mainīsies, tieši grāmatas dēļ. Tā arī ir grāmatu brīnumainā vara – mainīt cilvēku.

Atpakaļ uz sarakstu