Pārspriedums ID 225

Grāmatu brīnumainā vara.

Grāmatas eksistē vairāk nekā 5 gadsimtus, un viņas ir aktuālas arī mūsdienās. Ar laiku attīstījās jau zināmie vai radās jaunie literatūras žanri, līdz ar to darot grāmatas populārākas. Uz šo brīdi ir ļoti daudz žanru, piemēram, romāns, detektīvs, filozofija, luga, pasaka u.t.t. Bet grāmatas arī nestāv uz vietas, un tie arī attīstas. Mūsdienās ir ļoti populāras grāmatu elektroniskā versija jeb e-book, kas ļauj lasīt milzīgu literatūras daudzums jeb kurā vietā, un tas gandrīz neazņem vietas, jo tas var lejupladēt e-book. Lasot grāmatas, mēs guvam jaunas atziņas, zināšanas, emocijas un daudz ko citu, un tāpēc cilvēki saka, ka tiem ir brīnumainā vara.

Pirmkārt, A. Bela romāns “Būris” sasauc cilvēkus paskatīt savu dzīvi. Kad romāna galvenais varonis arhitekts Bērzs bija aizvērts būrī, viņš vispirms saka saukt palīgā, bet kad palīdzības viņš nesagaidīja, viņš sāka pārskatīt savu dzīvi un apdomāt savu lomu sabiedrībā un secināja, ka viņš tajā nav vajadzīgs, un no viņa darbības nav nekadas lomas. Pēc kāda laika, naktī kāds vīrs atvēra būri, un rītā ieraudzot durvis vaļā, arhitekts Bērzs pajautāja pašam sev: “kāpēc man ir jāiet?” un secināja ka viņu neviens negaida un palika dzīvot būrī.

R. Blaumaņa luga “Pazudušais dēls” pastāsta mums par Krustiņu, jauno puisi, kurš negribēja strādāt un palīdzēt vecākiem, un darīja, ka bezjēdzīgi tērēja tēva naudu uz savām velmēm. Tuvākajā laikā, viņa egoisma dēļ radās konflikts starp viņu un vecākiem dažādu interešu dēļ. Vecie grībēja lai Krustiņš viņiem palīdzēja strādāt, bet dēls gribēja precēties uz Lienes. No šī lugas var secināt, ka cilvēka slinkums var izraisīt ne tikai konfliktu ar radiniekiem, bet arī lielas problēmas tuvākajā nākotnē.

R. Blaumaņa lugas “Indrāni” parāda lasītājam vislielāko cilvēku kļūdu. Strīdis starp jaunāku un vecāko paaudzēm Indrānu ģimenē mantojuma dēļ beidzas ļoti slikti. Vecie gribēja atstāt mantojumā savu māju vecākajam dēlam Edgaram. Uzzinot to, Edgars sāka just sevi par saimnieku, un sāka taisīt savas tiesības un likumus šajā mājā. Vecākiem tas neiepatikās, un nolēma mantojumu atdot mazākajam dēlam. Kristīne, Edgara sieva, ar savu viltību saņēma šo vēstuli, un uzrakstīja veciem uz to atbildes vēstuli, kur bija uzrakstīts, ka otrs dēls atteicas no mantojuma. Beigās Edgars atguva mantojumu, bet strīža dēļ nomira viņa vecāki.

Secinot, grāmatas pastāsta mums par visdažādākām dzīves situācijām un varoņu problēmu risināšanas soļiem un to sekām. Lasīšana dara mūs daudz gudrākus, un tas pierāda, ka grāmatām ir brīnumainā vara.

Atpakaļ uz sarakstu