Pārspriedums ID 233

Grāmatu brīnumainā vara.

Grāmatam ir brinumainā vara, grāmatas var būtiski ietekmēt cilvēkam. Grāmatas var dot cilvēkam iespēju atpusties un aizmirst visas ikdienišķas rūpes, tājā pašā laikā nelaujot cilvēkam jūsties vientuļam. Tača galvēna grāmatu funkcija, var arī teikt vara, ir padomnieka funkcija, jo grāmata ļoti bieži apraksta problēmas ar kuriem mēs saskaramies ikdienā, kā arī grāmatas pauž mūms īstas dzīves vertības un mūdina mūs domat par tiem.

Rūdolfa Blaumaņa novēlē “Salna pavasarī” aizskarta laimes un īsto dzīves vertību tema. Autors demonstrē lasītājam, kas notiek, kad tiek piesmiesta un nodota mīlestība. Liene nodot savu mīlestību, lai sanemtu bagatību, jo doma, ka tieši bagātie cilvēki ir vislaimīgākie, taču viņa nepamana, kā īsta laime jau pastāv viņas dzīvē. Ši grāmata parada, ka laime un bagatība nav sinonīmi, tas ir R. Blaumaņa grāmatas vara. Lidzīgo ideju var saskatīt arī citos R. Blaumaņa darbos.

Netikai Rūdolfa Blaumaņa grāmatas pauž domu, ka ne bagātība un vara padara cilvēku laimīgu, bet arī citu autoru grāmatas. Melanijas Vanagas grāmatas varoni, viņas atminu romānā “Velupes krastā” parada, ka laimīgu cilvēku padara mierīga un stabila dzīve, un ka grūti dzīvot tālumā no dzīmtas zemes. Izlasot šo grāmatu cilvēks sāks vairāk cienit to laimi, kuru viniem dot normālā, ikdieņišķā dzīve, ar visiem sāviem sīkumiem un rūpem.

Dažas grāmatas ir tik piepildītas ar gūdram, patiesīgam domam, tie tik spīlgti ietekmē cilvēkiem, ka un šo grāmatu pamatā izveido filmus. Režisora Aloiza Brenča filmā “Ilgais ceļš kāpās” 1981. gada, kas balstās uz Olega Rudņeva rakstiem atkāl pauž cilvēkiem svarīgu domu par dzīvi un laimi. Darbā ir minēta frāze: “Cilvēkiem priekš laimes vajag nedaudz: mīlestība, dzimtene un brīvība.” Visas sīs lietas savā ikdienišķajā dzīvē mēs uzskatam par stabīlam vienībām, taču šīs darbs parada, ka nevis ir tik stabīls mūsu dzīve, kā mūms liekas, mēs varam pazaudet savu laimi jebkurā momentā.

Grāmatu vara – ietekmet uz cilvēkiem un mudinat cilvēkus domat par dažadam tēmam. Lasiet grāmatas, iepazināties ar jaunam domam un idejam. Varbūt viena grāmata iemācis jūs būt pateicīgam par to, kas jūms ir vai atklas jūms, kādu iepriekš naizinamo domu un ideju. Atcerieties, ka grāmatam ir liela vara cilvēka dzīvē un apziņā. Grāmatas var būtiski ietekmet jūsu personībai, jūsu vertībam un jūsu dzīves skatienam, tāpec būsiet uzmanīgi, kad nākāmreiz niemsiet jaunu grāmatu.

Atpakaļ uz sarakstu