Pārspriedums ID 236

“Ir tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi.” (I. Ziedonis)

Katrā literatūrās darbā cilvēks var saskatīt varoņi – sirds ļoti dziļu, kurā viņš ieraudzīs sevi un kurš iekļaus cilvēkā sirdī. Tie var palīdzēt atrast risinājumu uz daudzam problēmam un dzīves situācijam. Arī vispar patikt ar savu attieksmi, dzīvas egu un arī ar ļoti dziļu sirds.

Cilvēku ar sirds ļoti dziļu mēs varam saskatīt romānā Albertā Bellā “Būris”. Galvēnais varonis bija cilvēks, kurš ne par ko nedoma, tikai par sevi, bet kad palika viens, viņš sastopas ar savam domam un jūtam. Saprota, ka nekam viņš nevajag un nekas viņam nepalīdzes tājā grūtā dzīvē. No savam domam viņš iekļauj būrī, kuru viņš pats izdarīja savā galvā. Viņš domaja par sevi, par apkartējiem, par vienaldzību, bet nepazūda savu cilvēcību un tā ir cilvēks ar sirds ļoti dziļu, kurš nepazūd cilvēcību, neskatoties, cik grūta ir situācija.

Reģīnas Ezeras romānā “Aka” daudzi pateiks, ka nav tāda cilvēka – sirds dziļi, bet ja paskatīties dzīļi mēs varam saskatīt galvēnas varones attieksmi pret citiem, pret galvēniem cilvēkiem viņas dzīvē, kurus mīl un neredz dzīves bez viņiem. Sieviete, kura atriebjas no īstam jūtam priekš saviem bērniem, lai viņi būtu laimīgi. Viņa izvēlejas, lai viņi būtu laimīgi, bet ne viņa. Bet domāt un redzēt, ka viņas bērni ir laimīgi ir svarīgāk un tad viņa būs arī laimīga. Tā arī ir cilvēks – sirds ļoti dziļi, kurš doma vispirms par citiem, bet pēc tam par sevi.

Arī romānā Rūdolfa Blaumaņa “Pazudušais dēls” var saskatīt varoni – sirds ļoti dziļu. Tā ir mamma pazuduša dēla, kura dara visu priekš savam dēlam. Bija redzams tēva vienaldzība pret dēlu, kamēr viņš bija dzīvs un arī pēc nāves. Bet mamma nevarēja domāt ne par ko, tikai par dēlu. Mamma vainoja sevi šajā traģedijā. Viņa negribēja dzīvot bez sava dēla. Redzams, tā ir cilvēks – sirds ļoti dziļš, sirds ar jūtam, kurš pēc traģedijas saprot visu traģiskumu un nevar nomirināties.

Pēc manam domam cilvēks – sirds ļoti dziļš ir cilvēks ar lielu sirdi, ar lielu skaitu jūtam, kurš nevar tos aizslegt, doma par visu un visiem. Tādu cilvēku ir mazs, bet var viņus atrast, tie var būt literāros darbos un arī dzīvē, vajag dzīļi skatīties un tad atrast tādu cilvēku nebūs grūti.

Atpakaļ uz sarakstu