Pārspriedums ID 239

“Ir tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi.”

Manuprāt, šīs izteiciens ir par cilvēkiem, kuri slepj savas jūtas un viniem ir grūti atvert savu sirdi citiem cilvēkiem. Man liekas, ka mūsdienu sabiedrībā tadu cilvēku ir vairākuma. Cilvēki kļuva cietsirdīgi, tāpēc katrs baidas, ka viņa jūtas tiks aizskartas. Tāpēc tagad vairaki cilvēki spēle noteiktu lomu, bet neparāda savas īstenas jūtas. Cilvēki aizvēr savas emocijas dziļi sevī un pat starp tuviem cilvēkiem un radiniekiem pastav ne ciešas mīlestības attiecības. Tas bieži pievēd pie traģēdijas.

Regīnas Ezeras darba “Aka” ir labi aprakstīta nelaimīga mīlestība. Rūdolfs gaida atbildi no sievietes, kuru mīla, bet viņa aizvēr savas īstenas jūtas dziļuma un nolēm gaidīt savu vīru Rīču no cietumas. Es domāju, ka viņa un apkartēji ļaudis, arī viņas bērni nebūs laimīgi, jo cilvēks nevar būt laimīgs spēlejot mātes vai sievas lomu. Katram jaizpauž savas emocijas - negatīvas vai pozitīvas. Tas atstas traumu ne tikai pašam cilvēkam, bet arī apkartējiem.

Rūdolfa Blaumaņa darba “Pazūdušais dēls” ir pastāstīts par ģimenes tragēdiju, kura rodas no nesaprašanas starp radiņiekiem. Galvēnais varonis Krustinš cenšas ignorēt pastavošas problēmas ar alkohola palīdzību. Māte padara vēl sliktāk apsodzot Krustiņu, nevis parādot mīlestību pret savu bērnu. Tēvs ir cietsirdzīgs no paša Kurmiņa bērnības. Tadas attiecība pievēd pie Krustiņa nāves. Tagad ir par vēlu parādi mīlestību pret dēlu. Ja pat paši tuvāki cilvēki aizver savas sirdis priekš tevis, tad tev nav iespējas iegūt laimīgu dzīvi. Bez jūtu izpausmes nevar dzīvot neviens cilvēks.

Dažkart ir tadas situācijas, kad cilvēks aizvēr savas jūtas un patiesas velmes pat no paša sevi. Alberta Bela darba “Būris” galvēnais varonis Bērzs dzīvo labi. Bet tad vinš nokļust būrī un saprat, ka ir cilvēki, kuriem Bērzs nepatīk. Viņam parādas daudz laika, lai saprast sevi. Vairāku dienu laika viņa dzīves vērtības izmainas. Vinš ignorēja cilvēku jūtas un tika sodīts. Būrim ir arī parnesta nozīme – buris, kura tika aizvertas jūtas.

Cilvēkiem jaizpauž savas īstenas jūtas un emocijas, jo pēc tam var būt jau par vēlu. Aizvērot savu sirdi cilvēks sāk melot ne tika apkartējiem, bet arī sev. Katrs var turēt savu sirdi dziļuma, bet to japarāda tuviniekiem. Nepateikts un neizdarīts var pievest pie tragēdijas, dažkart arī pie nāves. Slepjot savas īstenas jūtas cilvēks nevar kļut laimīgs.

Atpakaļ uz sarakstu