Pārspriedums ID 257

"Grāmatu brīnumainā vara"

Grāmatas spelē ļoti lielu lomi cilvēku dzīvē. Tagad grāmatas ir pieejāmas visur, piemērām, bibliotēkā, datora, mācību iestādes un citur. Bet, kādu neparastu spēku vai brīnumainu varu mes saņiemam no grāmatām, kad lasām viņus?

Pirmkārt, grāmatas liek tev domāt par lietam, par kuriem tie agrāk nedomāji. Šajā gadā es lasīju ļoti daudz latviešu literatūras darbus, bet visvairāk atmiņa man palika I. Ziedoņa dzejoļu krājums “Taureņu uzbrukums”. Šajā krājumā es atradu ļoti daudz dzejoļu pantiņus, kuri, kādā brinumainā gadijumā bija rakstīti tieši par manu dzīvi un par manām dzīves vērtībām. I. Ziedonis savā krājumā, grībēja pieradīt, ka taureņi ir ka cilvēki, ka viņiem ari ir dzīves vērtības un dzīves jēga. Ziedoņa dzejoli bija, manuprāt lielakais atklājums šogad. Par to es pateicīga skolai! R. Ezeras darbs “Aka”, arī nenāk prom no manas galvas. Šaja grāmatā bija ļoti daudz situāciju, ar kuriem satikamies mēs, ikdienas dzīve. Mīlestība, ģimene, māja, problemas ar naudu un daudz ko vēl Regīna megināja aprakstīt sava darbā. Šajā gadā es uzzināju daudz latviešu autorus, kuri, matuprāt veido latviešu literatūras kanonu, piemēram, tādi ka M. Bērziņš, N. Ikstena, O. Vācietis, I. Ziedonis, R. Ezera, S. Košeļeva un daudzie citi. Viņi veido, patiešam, brīnumainu pasauli apkārt mūms un mēs aizmirsam par neveismēm un par problēmam dzīvē, jo saprotam, lasot grāmatas, ka var būt daudz bēdīgak.

Otrkārt, atceries, ka ja tu lasi, kaut kādus literārus darbus, tavas domās mainas, ka arī valodas izjūta un gramatika kļūst arvien labāk! Uzreiz var atšķirt cilvēkus, kuri lasa, un kuri nelasa grāmatas. Cilveki, kuri lasā, viniem ir ļoti plaša valoda ar frazeoloģismiem un ar morfoloģiskiem valodas līdzekļiem. Cilvēks, kurš lasa var apgalvot, kaut kādu domu, argumentējot to. Tāpēc jālasa grāmatas, lai būtu interesanti ar tevi parunāt, un kaut ko jaunu uzzināt. Es varu pateikt, ka gramatiem jau no sākumā bija piešķirta brīnumaina vara, jo cilvēki, kuri iemācijās lasīt, stradāja labos amatos un bija interesanti cilvekiem, jo varēja ne tikai pastastīt kaut ko jaunu, bet ari izlasīt, to ko citi nevareja.

Beigas, grību pateikt, ka obligāti jālasā grāmatas, lai tā brinumaina vara ieintereseja ari tevi, jo grāmatas ir maģisks objekts, pateicoties, kuram mēs attistamies ka personības un ka īstie cilveki ar savam vērtībam un dzīves jēgam!

Atpakaļ uz sarakstu