Pārspriedums ID 282

Ieraudzīt, saklausīt, izprast savu gadsimtu.

Mūsdienās cilvēkam ir dota iespēja visdažādākajos veidos ieraudzīt, saklausīt un izprast savu gadsimtu. Daži cilvēki cenšās to ieraudzīt un sastapt apmeklējot vai iesaistoties savas valsts vai pasaules kultūras veidošanā, ieviešot jaunas vērtības un tradīcijas, citi izvēlās to sastapt un ar to iepazīties caur dažādiem cilvēku dzīvesstāstiem, aktuālām problēmām, notikumiem, citu cilvēku pieredzi. Es uzskatu, ka savu gadsimtu var iepazīt caur kultūru, kurā spilgti tiek parādītas tā laika aktuālās tendences, ir iespēja iesaistīties pasākumos, kuros pulcējas visdažādākie cilvēki, kā arī veidot paliekošas atmiņas un stāstus, ar kuriem var dalīties ar citām paaudzēm. Manuprāt, vislabāk ar savu gadsimtu var iepazīties interneta vidē, pasākumos, dažādos mākslas veidos.

Tieši mūsdienās ļoti spilgti ir iespējams ieraudzīt, saklausīt un izprast savu gadsimtu interneta vidē. Daudzi cilvēki izmanto sociālos tīklus un medijus kā “Facebook”, “Twitter” un "Instagram", lai dalītos ar savu pieredzi, stāstiem, kā arī cilvēki meklē līdzīgi domājušos cilvēkus dažādos forumu grupās, piemēram, interneta vietnē “Reddit” ir iespēja izveidot savas grupas, kurās var dalīties ar mākslu, informāciju un viedokļiem. Šī interneta vide spēj apvienot visdažādākos cilvēkus, kā arī atspoguļot notiekošās problēmas pasaulē, tādā veidā cilvēks jūtas piederīgs savam gadsimtam.

Vēl ir iespēja iepazīties ar savu gadsimtu, piedaloties un iesaistoties dažādos pasākumos. Mūzikas festivāli kā “Bildes”, “Positivus” un “Labadaba” ar katru gadu tiek apmeklēti arvien vairāk. Visdažādāko vecuma cilvēki apmeklē šos pasākumus, lai spētu iepazīt un atklāt jaunās tendences mūzikā. Daudzi cilvēki apmeklē arī sporta pasākumus kā “Rīgas maratons”, lai veidotos kopības sajūta, skrienot maratonu. Arī pasākumi, kas ir paredzēti Latvijas simtgadei, piemēram, “Dziesmu un deju svētki” veido cilvēku kopības sajūtu, kas ir ļoti svarīga iezīme savas kultūras un gadsimta atpazīšanai.

Ieraudzīt, saklausīt un izprast savu gadsimtu ir iespējams arī veidotajos mākslas darbos, kuros tiek atstātas liecības un stāsti par tā laika gājumu un aktuālajām problēmām. Mūsdienās tas visvairāk atspoguļojas veidotajās filmās, seriālos, kā arī literatūras darbos. Piemēram, Džona Grīna rakstītajās grāmatās “Mūsu zvaigzņu vaina” un “Meklējot Aļasku” ir iespējams saskatīt tādas aktuālas problēmas kā cilvēku sadzīviskās problēmas – veselība, grūtības iederēties kādā konkrētā grupā, sabiedrībā – ar ko mūsdienās ļoti bieži saskarās jaunieši. Arī norvēģu seriālā “Skam” tiek rādīti jaunieši, viņu dzīves, kā viņi spēj ar šīm problēmām sadzīvot un tās risināt. Daudzi jaunieši no šiem mākslas veidiem iedvesmojas un saprot, ka šīs problēmas ir aktuālas visā pasaulē, tādā veidā rodas kopības sajūta.

Ir ļoti svarīgi ieraudzīt, saklausīt un izprast savu gadsimtu ikvienam cilvēkam, jo tādā veidā mēs spējam justies piederīgi savam laikam. Izkopjot un piedaloties kultūras veidošanā, mēs spējam būt vienoti, spējam atstāt liecības par savu gadsimtu, kā arī veidot jaunas vērtības un tradīcijas, kuras nākotnē spēsim novērtēt, kad par tām tiks stāstīts citām paaudzēm.

Atpakaļ uz sarakstu