Pārspriedums ID 285

"Ieraudzīt, saklausīt, izprast savu gadsimtu."

Mūsdienās ir ļoti plašas iespējas, ar kuru palīdzību ir iespēja ieraudzīt, izprast laika posmu kurā dzīvo no dažādiem aspektiem.

Pirmais veids, kā cilvēks izprot savu gadsimtu ir savs priekštats. Tas ir tad, kad cilvēks vērtē apkārtni pēc saviem kritērijiem. Katram cilvēkam kritēriji ir savādāki, tāpēc divu pilnībā identisku viedokļu nebūs. Pirmajā laika posmā pēc dzimšanas, bērna izpratne par apkārtni ir atkarīga no vecākiem, kā pasniedz to, vai māca lasīt grāmatas, mēģina izglītot. Kad cilvēks izaug, paliek vecāks, viņš jau ietekmējies no savu vecāku viedokļa, liek klāt arī savas domas, sāk pats saklausīt un izprast laiku, kurā dzīvo. Mūsdienīgajā tehnoloģiju vidē cilvēks saklausa un ierauga to, ko viņam sniedz internets, mēdiji. Sociālā vide bieži sniedz to, ko nemaz nevajag, veidojot dažādus nepareizus uzskatus.

Kā jau pieminēju iepriekš, otrs veids, kā cilvēks izprot apkārtni, ir ar citu viedokļu palīdzību. Lielākoties tie ir mēdiji, draugi, valdība, sociālie portāli. Katram savs redzējums. Cits nabags, var redzēt apkārtni tikai no ielas, cits atļaujas biļetes uz teātri, operu, ieraugot šī gadsimta mākslu. Māksla arī ļoti palīdz saskatīt tos laikus, kuros dzīvojam, grāmatās, kino, iestudējumos mēģina attēlot mūsdienu problēmas, to risinājumus. Katrs individuāli izprot to, cits vairāk no ieraudzītā, cits saklausa vairāk. Tie cilvēki kuri bieži lieto sociālos mēdijus, kur ir plašs klāsts ar visdažādāko informāciju, iemācās uztvērt tikai to, kam pats piekrīt, tā teikt, redz tikai to, ko vēlās redzēt.

Pats esmu dzimis pagājušajā gadsimtā, bet tagad dzīvoju 21. gs. Varu teikt, ka uztvere par laika posmu ir manījusies, jo kad es biju vēl bērna vecumā, nebija tik plaši pieejams dators un visa informācijas plūsma nāca caur grāmatām, avīzēm, citu viedokļiem, viss nebija tik samākslots, kā tas ir šajos laikos. Toreiz varēja ieraudzīt pasauli savām acīm, nevis ar interneta palīdzību. Toreiz bija interesanti lasīt grāmatas, jo viņas bija aizraujošas, ne tā kā šobrīd, kad visām ir vienāds scenārijs. Skola palīdz izprast laikus, tā kā tam vajadzētu būt pēc standartiem, bet savas domas un radošumu tāpat var likt lietā.

Savelkot visas līnijas kopā, var secināt, ka šīs gadsimts ir ļoti saraustīts, tomēr mūsdienu tehnoloģijas atstāj savu ietekmi uz cilvēkiem, tādeļ ir cilvēki kuriem ir vienādi uzskati, izpratne, un ir arī tādi, kuriem ir savi viedokļi un redzējumi par vispasauli.

Atpakaļ uz sarakstu