Pārspriedums ID 29

Ieraudzīt, saklasīt, izprast savu gadsimtu.

Mūsdienās katram cilvēkam dzīvē ir ko redzēt un saklasīt. Bet manā 21. gadsimta galvenā lieta ir Latvijas dzimšanas diena.

Kā jau katru gadu Latvija svin savu dzimšanas dienu, bet tieši manā gadsimtā kurā esmu dzimis, mana valsts svinēs simtgadi. Tas ir patiess prieks, ka mana un mūsu valsts tik ilgi pastāv. Tāpēc mums ir jāpriecājās un jāciena viņa, jo tā ir mūsu dzimtene, kur esam dzimuši. Protams, ir tādi cilvēku kuriem ir vienalga par visu, bet tomēr lielākā daļa atbalsta un gaida, šos lielos valsts svētkus, kur mēs visi kopā 18. Novembrī baudīsim Latvijas simtgadi.

Protams tas nav viss, mums arī ir dziesmu svētki, kurus Latvijā var gan ieraudzīt, gan saklasīt. Kā jau katru gadu notiek šie dziesmu un deju svētki. Un papildus pie šiem svētkiem nāk aizraujoši priekšnesumi un izpildījums. Dziesmu svētki ir viena no kultūras sastāvdaļām, kas palīdz cilvēkiem Latviju redzēt aburošāku. Tapēc ka šie svētki mūsu gadsimtā ir ļoti nozīmīgi gan valstij, gan cilvēcei. Un mūsdienās šie visi svētki, kultūrai dod lielāku motivāciju jaunākajai pāaudzei izaugt, saklasīt savu mērķus un virzīties uz savu dzīves posmu. Tāpēc cilvēkiem ir jaizprot savs raksturs un jādzīvo ar mērķi, ka mūsdienās un nākotnē ir jāmīl sava valsts.

Bet vislielāka daļa mūsu gadsimtā ir literatūra, jo ja nebūtu literatūras cilvēki nebūtu tik zinoši un gudri. Un viena no literatūras grāmatām pēc manām domām labākā luga ir “Purvju bridējs” kuru sarakstīja – Rūdolfs Blaumanis. Jo šajā lugā ir rakstits par mīlestību. Kur galvanie varoņi Edgars un Krīstīne iemīlās. Bet viņai nepatika Edgarā viena lieta, viņš daudz dzēra! Tāpēc Kristīne jau gribēja precēties ar citu, bet nevarēja un aizkrēja projām no kāzām. Beigās Edgars teica: “Kristīn, es mainīšos un vienkārši mīli mani!” Un Kristīne piekrita.

Tāpēc mūsdienās ir vienkārši jāizprot un jādzīvo tālāk, vienalga kurā gadsimtā esi dzimis.

Atpakaļ uz sarakstu