Pārspriedums ID 290

“Ir tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi”. (I. Ziedonis)

Ikkatrs savā dzīvē piedzīvo plašu emociju spektru, sākot no bēdām un skumjām līdz laimei un prieka asarām. Cilvēka labestību un attieksmi pret sev apkārt esošajiem cilvēkiem ietekmē jau dzīvē piedzīvotais un pārdzīvotais.

Katram no mums ir kāds, kurš mūs saprot no skatiena vien, jo viņš jūt un pazīst mūs daudz labāk nekā citi. Šiem cilvēkiem sirds ir dziļa, bet prot izrādīt savu sirsnību daudz atklātāk. Šo saprašanos vislabāk var novērot koncertos, jo, piemēram, spēlējot orķestrī ir jājūt citi, ar kuriem tu spēlē kopā. Mūzikā ir ļoti svarīga emocionālā saikne starp ansambļa dalībniekiem, mūziķi parasti meklē savus dvēseles radiniekus, jo ar tādiem cilvēkiem ir vieglāk saprasties un sasniegt mērķus.

Vairumam cilvēku ģimene ir ļoti svarīga un tā ir iemesls smagām darba stundām, jo vēlas iepriecināt savu ģimeni un tā ir svarīgāka par jeb ko citu. Arī šie cilvēki ir ar dziļu sirdi un viņi ikdienā ārēji varbūt pat neizskatās labestīgi, jo viņi atveras tikai pašiem tuvākajiem. Darba ļaudis strādā, lai nopelnītu naudu vai arī tādēļ, ka darbs ir viņu kvēlākā aizraušanās. Pats Imants Ziedonis ir bijis strādīgs vīrs, kurš ir izmēģinājis daudz darbus – strādājis gan būvlaukumā, gan arī bijis literāts. Dzīves un darba rūdījums viņam deva iedvesmu dzejai un turpmākai dzīvei.

Aizdomīgums, neuzticība un bailes nomāc daudzus cilvēkus. Pagātne atstāj pēdas arī mūsu nākotnē. Arī viņiem sirds ir ļoti dziļa, bet tā nelaužas ārā. Viņiem nevajag laimi, jo tas šķiet aizdomīgi, viņi neuzticas. Vēsturiskie notikumi daudziem latviešiem ir atstājuši dziļas rētas un viņu uzskatus un domas neviens nespēs mainīt, jo viņi neuzticas arī mums. Viņi, protams tādēļ nav slikti cilvēki, viņi ir pilni ar emocijām, viņiem ir tikai jāpalīdz atraisīties un jāuzklausa.

Mūsdienu sabiedrībā ir daudz indivīdu, kuriem patīk izpatikt citiem. Ārēji viņi izskatās laipni, sirsnīgi un jauki, iemanto cilvēku uzticību un šo uzticību izmanto ļaunprātīgi. Viņiem sirds ir sekla, tur nav pat patiesu emociju. Šis ir iemesls daudzām nepatīkamām situācijām un problēmām, kuras ikdienā aizņem ļoti daudz laika. Šādi cilvēki asociējas ar tēliem no Rūdolfa Blaumaņa novelēm, katrā no tām ir kāds, kuram varētu piedēvēt šīs īpašības.

Ikvienam ir sirds, ikvienam ir dvēsele un ikvienam ir sava dzīve, kura ir pilna ar emocijām, kuras veido mūsu turpmāko attieksmi pret notikumiem un cilvēkiem. Sargā savu sirdi, lai tā nepaliek sekla, labāk esi cilvēks – sirds ļoti dziļš un meklē citus ar sirdi tikpat dziļu.

Atpakaļ uz sarakstu