Pārspriedums ID 313

“Ir tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi.”

Ikdienā es sastopu daudz un dažādus cilvēkus. Tie var būt gan jauni, gan veci taču viņus visus vieno to, ka tie ir atšķirīgi, unikāli, katrs ar savām personības un rakstura iezīmēm. Es varu arī apgalvot to, ka pazīmes, kas katram cilvēkam piemīt individuāli ir dotas, lai veicinātu un dotu ieguldījumu sabiedrības izaugsmei. Imants Ziedonis savā citātā “Ir tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi”, domāja tos cilvēkus, kas ir dziļi domājošie, tos, kas domā ar sirdi jeb ar sirds prātu. Vēlos interpretēt par to, minot savu personīgo pieredzi, tāpat arī piemērus no Imanta Ziedoņa un Žila Verna personīgajām dzīvēm.

Domājot par to kāds redzējums un skatījums ir manā dzīvē, varu apgalvot, ka esmu arī viens no tiem, kas dziļi domā. Manuprāt, mēs katrs esam tāds, kas var dot kaut ko no sevis, vai tā būtu kāda ideja, kāds veikums, kas palīdzētu citiem cilvēkiem, taču tas kas atšķir dziļi domājošos ar sirdi no darītājiem ir tas, ka šie cilvēki, tāpat arī es, spēj domāt par tādām lietām, par kurām citi nedomā, kas savukārt liek aizdomāties arī citiem par ikdienas dzīvē, sabiedrībā aktuālām tēmām.

Manuprāt, Imants Ziedonis pats ir cilvēks, kas sirdī ir dziļš un domā dziļi ne virspusēji, kas arī iesaistās tautas mantojuma saglabāšanu un cildināšanu. Šo ideoloģiju minot arī savās dzejās, īsajās prozās (epifānijas) un citos literārajos daiļdarbos un daiļradē, tai skaitā populāru mūziķu izpildītajā albumā “Viegli”. Imants Ziedonis ir teicis: “Lielie kalni jānolīdzina ar zemi, katram ņemot pa saujai un liekot kabatās.” Šajā sakarā es to saprotu, kā to, par ko viņš aktīvi iestājās, lai starp cilvēkiem Latvijā uzlabotu attiecības, un tiktu uzturēts darba tikums Latvijas tautā, sevišķi jauniešu vidū. Imants Ziedonis bija arī augstākās padomes deputāts, kurš iestājas par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Es personīgi to spilgti redzu, kā darbu un izrietošas sekas dziļi domājošam cilvēkam. Tātad dziļi domājošs cilvēks iesaistās un rīkojas cilvēku labā. Imants Ziedonis rīkojās aktīvi arī braucot pa Latviju, apraugot dižkokus, un stādot kokus.

Žila Verna romānā “20000 ljē pa jūras dzelmi” es arī saskatu dziļi domājoša cilvēka iezīmes. Manuprāt, pats autors ir īpašā veidā dziļi un ar sirdī domājošs cilvēks. To es saskatīju lasot viņa romāna “20000 ljē pa jūras dzelmi”, redzot to viņa aprakstītajā personāžā, kapteiņa Nemo personībā. Tā izpaudās pretstatā ar Imantu Ziedoni, kapteinim Nemo esot tam, kurš norobežojas no cilvēkiem, bet Imantam Ziedonim, esot tam, kurš iesaistās cilvēkos, un palīdz cilvēkiem. Manuprāt, Žils Verns bija īpašs ar to, ka viņš savā laikā bija kaut kādā veidā sarūgtinājies pret cilvēkiem, taču arī ir tas, kas iezīmēja viņa dziļo sirdi, taču abiem kopējs tas, ka tas ietekmēja citus cilvēkus.

Es varu teikt to, ka tas ir īpaši, ja var būt cilvēks arī ar atšķirīgu domāšanu, kas dod sabiedrībai savu labumu, savu īpašo dziļi domājošo sirdi. Manuprāt, mums šos cilvēkus vajadzētu ievērot un respektēt vairāk.

Atpakaļ uz sarakstu