Pārspriedums ID 317

Ieraudzīt, saklausīt, izprast savu gadsimtu.

Ieraudzīt, saklausīt, izprast savu gadsimtu es varu ar valsts kultūru. Manuprāt, kultūra ir materiālo un garīgo vērtību kopums. Tā ietver sevī literatūru, mūziku, pasākumus un mākslu. Mans gadsimts notiek manā dzimtenē - Latvijā. Es Latviju redzu skaistu, krāšņu un neparastu, jo mūsu daba ir bagāta ar zaļiem mežiem, lieliem ezeriem, gleznainām ainavām.

Mana dzimta pilsēta ir Rīga. Šeit es dzīvoju visu savu mūžu. Es ieraudzīju Rīgu ar Aleksandra Čaka acīm, jo nevienam citam nebija tādu skaistu dzejoļu un dziesmu par savu pilsētu. Viņš raksta: “Rīga, mana Rīga, tevi mīlu es, zelta bezdelīga, laimes šūpoles.” Es pilnīgi piekrītu autoram, jo Rīga ir mūsu “paradīze”. Vieta, ku mēs visi jūtamies laimīgi. Ar literatūras palīdzību man ir vieglāk izprast savu gadsimtu.

Katru gadu Latvijā notiek daudz interesantu pasākumu. Vismīļākais no tiem ir “Staro Rīga” festivāls. Noteiktā laika periodā mana pilsēta pārveidojas, top spilgtāka un krāšņāka, pateicoties Latvijas un aizrobežu artdizainieriem, kuri izveido visdazādākās gaismas instalācijas. Gaismas stari akcentē uzmanību uz bagātu jugendstila arhitektūru. Tādi pasākumi iepriecina visus, gan mazus, gan lielus.

Arī mūzikai ir liela nozīme mūsu valstī. Latvija ir slavēna ar latviešu Dziesmu un Deju svētkiem. Šie svētki parāda, ka latvieši ir vienota tauta ar savu kultūras un vēsturisko mantojumu. Es domāju, ka tas ir grandiozākais notikums, kas katrus piecus gadus aizrauj tūkstošiem skatītāju un klausītāju. Šie svētki ataino tautas spēku un dod iespēju saklausīt pēdējas gadsimtas mūziku.

Mūsdienās ir daudz iespēju, lai labāk uzzināt savu gadsimtu. Tas ir, piemēram, filmas, teātra izrādes, mākslas izstādes. Visi šie pasākumi vienmēr iedvesmo mani. Es jau daudz reižu biju Mākslas muzejā. Skatoties uz pazīstamām gleznām, es atrodu katru reizi kaut kādu jaunu ideju, kuru mākslinieks grib mums parādīt. Manuprāt, visskaistāk Latvijas ainavas uzzīmēja latviešu gleznotājs – Vilhelms Purvītis. Viņš strādāja eļļas tehnikā, tā piešķir gleznām īpašo skaistumu.

Visās šīs domās kopā associējas man ar savu gadsimtu – savu kultūru. Imants Ziedonis raksta: “Latvija ir brīnumzeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties.”

Loti svarīgi ir isaistīties kultūras dzīvē. Būtu labi, ja katrs cilvēks dotu savu ieguldījumu kultūrā, jo tikai mēs veidojam savu gadsimtu un vēsturi. Šogad Latvijai ir 100 gadi. Es novēlu manai dzimtenei uzplaukumu un attīstību!

Atpakaļ uz sarakstu