Pārspriedums ID 333

Grāmatu brīnumainā vara

Grāmata ir visbūrvīgākā lieta pasaulē. Tā var kļūt par labāko draugu un palīdzet atrāst savu vietu pasaulē. Dažreiz mēs nevarām pamanīt, ka grāmatas ietekmē mūsu dzīvi, mēs nejutām tās varu. Cilvēki nepamana, cik svarīgas ir grāmatas. Bet tieši grāmatas palīdz saprast, ko mums nozīmē ģimene, mīlestība un dzimtene.

Cilvēki dažreiz nesaprot, ka viņi ir ļoti laimīgi. Kad tēv ir ģimene, kur visi mīl viens otru, liekas, ka tā ir visiem un tas nav kaut kas īpašs. Tomēr literatūra dod mums iespēju saprast, ka tā nav taisnība. Grāmatas rada mums citu pasauli, kur cilvēkam ir dažādas attiecības. Lasot Noras Ikstenas romānu “Mātes piens”, es biju ļoti parsteigta, cik grūti ir mātei un meitai saprast vienai otru. “Māte bija kaut kas ārpus ģimenes esamības”- tā rakstniece sava darbā raksturo viņu attiecības. Man tās bija grūti saprotāms, jo, manuprāt, māte ir cilvēks, kurš bezgalīgi mīl savu bērnu. Grāmata palīdzeja man saprast, ka man jāciena mana ģimene un mūsu attiecības.

Vislabāk grāmatas varu, manuprāt, pierada mīlestība. Protams, dažreiz literatūrā ir rakstūrotas ideālas, gandriz nereālas attiecības, bet ta arī palīdz mums saprast, kas ir mīlestība. Savā esejā “Mūžīga mīlestība” Zenta Mauriņa rakstīja: “Patiesa mīlestība nav ātri gaistoša smarža, bet neizdzešamais zīmogs, pat navei nav par to varas.” Šīs citāts ļoti parsteidza mani, jo nekad nesalidzīnāju šo mūžīgu vērtību ar tadam parastam lietam, tomēr tās palīdzēja man labāk saprast pasauli. Bet pateicoties grāmatam, es atklāju, ka mīlestība un labas attiecības ir grūts darbs. Vienā no savam epifānijam Imants Ziedonis rākstīja: “Mīlestību līdz vēcumam saglaba rētais”. Es pilnīgi viņam piekritu, jo, diemžēl, dažiem cilvēkiem ir bail no grūtībam un viņi nolēma vispar neko nedārit, lai saglabatu savas attiecības .

Bet mīlestība var būt dažāda. Pavisam cita ir mīlestība pret dzīmteni. Man to palīdzeja saprast grāmatas. Savā esejā “Kad es ilgojos dzimtenei” Zenta Mauriņa rākstija, ka nekur nevar tik sāpēt, ka dzīmtenē, jo nekur citur tā mīlēt nevar. Manuprāt, tas vislabāk rāksturo manu atteiksmi pret manu dzīmteni. Nekur pasaulē nav vairs tadas vietas, kur viss ir zinams un kur visi tēvi saprot.

Grāmatu vara ir tik brīnumainā, ka mēs dažreiz nevaram to pamanīt. Tomēr tā ir viena no stiprākajiem pasaulē, jo tikai grāmata var tā ietekmēt visus cilvēkus.

Atpakaļ uz sarakstu