Pārspriedums ID 346

Grāmatu brīnumainā vara

Literatūrai ir bezgalīgā vara mūsu sabiedrībā, un viena grāmata var pilnīgi izmainīt cilvēka dzīvesuztveri un personību. Es varu teikt, ka manā dzīvē bija grāmatas, kuras izmainīja mani un manu dzīvesuzskatu.

Viena no grāmatam, kura pilnveidoja mani, ir mūsu kultūras lēpnums – Andreja Pumpura eposs “Lāčplēsis”. Šim darbam ir liela nozīme mūsū kultūrā un, manuprāt, katrs Latvijas kultūras parstavnieks uztvēr Lāčplēsi kā Latvijas neatkarības simboli. 18. novembrī mūsu valsts svina Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, kuram ir nosaukums – Lāčplēša diena. Šis darbs ir tik svarīgs man, jo viņš rāda īstu varonību, lielu patriotismu, un, lasot šo epossu, es pilnīgi uztvēru, kas ir mīlestība pret savu dzimteni. “Lāčplēsis” parādīja man tādas vērtības, kā īsta mīlestība, draudzība. Skatīties uz Spīdolu, es uzzināju, ka cilvēks, var pilnīgi izmainīties, ja viņš īsti to grib. Es domāju, ka katram cilvēkam jālasa šī grāmata, jo ta var parādīt tev svarīgas dzīves vērtības.

Cits darbs, kuram, manuprāt, ir brīnumainā vara, ir Aleksandra Čaka dzējas krajums “Sirds uz trotuāra”. Šim krajumam ir patiešam brīnumainā atmosfēra, un katrs cilvēks, kurš lasīja dzējoļus no šaja krājuma, var saprast to. Es atceros, cik labas man bija emocijas, kad es lasīju par Rīgas afišam, kioskiem un ielam. Čaks aprakstīja Rīgu ar tādu mīlestību, ka to nevar neiespaudīt. Šis krajums rāda īstu patriotismu, un tāpēc, manuprāt, šim darbam ir tāda liela un brīnumainā vara.

Pēdējais darbs, kuru es gribu pieminēt savā domrakstā, ir Regīnas Ezeras romāns “Aka”. Es izlasīju šo grāmatu šogad, un manā sirdī atliekas tikai labas emocijas pēc romāna izlasīšanas. Manuprāt, katram jālasā šī grāmata, jo tā rāda svarīgas vērtības, kā īsta mīlestība, personības spēks, uzvrešana. Laura, galvēnā romāna varone, ir piemērs katram cilvēkam, jo viņa pati izaudzēja savus bērnus. Lai gan viņa iemīlējas ar Rudolfu, viņa izvēlējās palikt uzticīgai sevi un savam vērtībam. Šis romāns rāda, ka šajos laikos sievietiem vismaz nebija nekādu tiesību, un Laura parādīju lielu spēku, kad palika uzticīga saviem ideāliem. Manuprāt, viņa ir īstais varonis ar svarīgam dzīves vērtībam.

Nobeigumā es gribu teikt, ka visas grāmatas, kurus es piemīnēju savā darbā, kādā veidā izmainīja mani. Un es esmu parliecināta, ka tie var izmainīt arī citus cilvēkus, tāpēc, manuprāt, šiem grāmatam ir brīnumainā vara.

Atpakaļ uz sarakstu