Pārspriedums ID 38

Ieraudzīt, saklausīt, izprast savu gadsimtu.

Dzīvoju pašlaik 21. gadsimtā, kurš vēl ir tikai sācies un jau ir notikumiem bagāts. Šajā gadsimtā esmu piedzīvojis dažādus kultūras un mākslas pasākumus. Es ieraugu dažādus kultūras un mākslas darbus, kurus es apzinos un atceros savā gadsimtā. Es saklausu dažādus kultūras un mākslas izrādes ap sevi. Izprotu un atceros visus labākos notikumus šajā gadsimtā ap sevi.

Es ieraugu dažādus kultūras un mākslas darbus savā 21. gadsimtā. Esmu ieraudzijis kinofilmu par godu Latvijas simtgadei, kas šogad būs, nosaukumā “Bille” no Vizmas Belševicas. Vēl varu pieminēt vasaras un ziemas Olimpiskās spēles, kuras es arī skatījos un izbaudīju tāpat kā filmu “Bille” šajā gadsimtā. Un šādi es redzu šo 21. gadsimtu.

Es saklausu dažādus kultūras un mākslas darbus šajā gadsimtā, jo esmu dzīvs cilvēks, kuram ir klausīšanās spēja un, kurš ir klāt populāros pasākumos vai izrādēs. Esmu saklausījis Dziesmu svētkus, kuri Latvijā ir notikuši vairāk kā 140 reizes. Varu teikt, kad es šos svētkus izbaudu un klausos ar prieku sejā. Un varu sacīt, ka es saklausu savu gadsimtu caur dziesmu svētkiem un teātri.

Izprotu un atceros lielāko daļu pasākumu 21. gadsimtā. Es izprotu ziemas un vasaras olimpisko spēļu nozīmi pasaulē, kas ir kļūt disciplinētākiem un ar katru gadu spēcīgākiem. Arī esmu izpratis vienu no simtgades filmām “Bille” no Vizmas Belševicas. Filmas mērķis manā izpratnē ir bijis parādīt Latvijas vēstures notikumus un to kļūdas, un labumus. Vēlviena lieta ko šajā filmā saskatīju un izpratu bija tas, cik lielas atšķirības filmas laikā bija salīdzinot ar mūsdienām. Varu teikt, ka izprotot kultūras un mākslas pasākumus jeb arī darbus es arī mācos un augu garīgā sapratnē.

Varu secināt to, ka es tiešām ieraugu, saklausu un izprotu savu gadsimtu. Jo redzu, ieraugu savu gadsimtu caur kinofilmām un Olimpiskajām spēlēm. Saklausu caur dziesmu svētkiem un teātra izrādēm 21. gadsimtā. Un visbeidzot caur izprašanu, kuru es mācos un augu zināšanu sfērā un garīgā sapratnē.

Atpakaļ uz sarakstu