Pārspriedums ID 380

Grāmatu brīnumainā vara.

No visiem mākslas darbiem es savu priekšroku dodu literāraiem darbiem. Grāmatu lasīšana dod mums iespēju iemācities pareizi un skaisti izteikt savas domas, attīsta musu domāšanu un dod mums iespēju izpast pasaulī dažadās krāsas. Grāmatas ir atspuguļota dzīves pareizība, kas palīdz mums iet talāk, jo izlasot, mēs analīzējam un visbiežāk izvairamies no kļūdām un problēmām.

Ir ļoti daudz labu literāro darbu ar ļoti dziļo galveno domu, kas nes nopietnu morāli. Piemerām Imanta Ziedoņa epifānija "Katrai dienai ir uzliesmojums". Šī epifānija māca mus veltīt laiku svarīgam lietām. Ja tev ir mērķis, tad lai to sasniegtu ir nepieciešams kaut ko tam dēļ darīt neviss mest vārdus gaisa. Mums ir tikai viena dzīve un ir jātaupj laiks, jācien katru mirkli. Imantam Ziedonim ir ļoti daudz labu mākslu darbu kurām ir jāpievērs uzmanība. No paša Imanta Ziedoņa es esmu paņemusi, ka laiks ir ļoti liela vertība un ka jādzīvo viemēr kustība, lai varētu sakrāt vairāk pozitīvo atmīņu.

Arī Jānim Jaunsudrabiņam ir labs literārais darbs "Aija". Šīs darbs māca mus domāt ne tikai par sevi, bet arī par apkartējiem cilvēkiem kas dzīvo apkart tev. Nedrīkst būt tik aklam, jābūt uzmanīgam pret citiem cilvēkiem. Nedrīkst izmantot cilvēkus un cilvēka jūtas sava labuma. Par laimi jācinās abiem. Izvēlējoties savu cilvēku jābūt ar viņu līdz galam godīgam, jāciena savu izvēli. Neviss kā Aija ir atradusi aiz Jāņa muguras citu virieti. Tas nav godīgi. Ir jāciena to kas tev jau ir. Šī novele ir ar ļoti dziļu morāli. Pirms kaut ko izdarīt ir japadoma vai ir tam tas vērts? Vai ir vajadzīgs tas risks visu zaudēt? Manuprāt, nē, nav vērts, jo ir jācien jāmil, ir jārūpējas par cilvēkiem kas tev ir blakus. Nevajag lauzt savu laimi.

Rudolfa Blaumaņa darbs "Indrāņi" liecina mums, ka mums biežāk jāizraisa musu tuvējiem savu mīlestību un rūpēs. Ka nedrīkst tik briesmīģi atteikties pret cilvēkiem, kas deva mums iespēju uz dzīvi. Nav grūti vienkarši pateikt par savam jūtam pret vecākiem. Musu vecākiem būs ļoti patikami, ja mes to darīsim biežāk. Ģimene ir liela vertība. Nav neka tuvāka, un svarīgāka nekā musu ģimene.

Manuprāt, grāmatam tiešām ir brīnumainā vara, jo grāmatas liec mums aizdomāties par svarīgām lietam. Kopā ar grāmatas varoņiem mes varam padzīvot vienu un to pašu problēmu. Grāmatas var palīdzēt atrāst tās problēmas risinājumu. Māca mus analizēt, izprast pasauli no dažadiem skatieniem. Palīdz gramatiski pareizi un skaisti izteikt savas domas. Dažkārt lasot mēs iepazināmies ar vesturiskajiem faktiem kas arī ir ļoti svarīģi. Literātura – ir viena no labakaiem cilvēces izgudrojumies. Man grāmatu lasišana dod daudz labuma. Lasīšana paplašina manas zināšanas. Iemācija izteikt savas domas. Literātura – ir kā dargakmens it īpāši mūsdienās, jo daudzi cilvēki grāmatas vietā izvēlās filmu.

Atpakaļ uz sarakstu