Pārspriedums ID 387

Grāmatu brīnumainā vara

Cik es varu atcerēties, es vienmēr mīleju lasīt. Jau no paša bernības es centijos no katrā izlasīta grāmatas uzzināt kaut ko priekš sevīm, iznest dzīvesstundu, kura agrāk vai velāk, palīdzes man dzīve. Jau tajā laika es saprotu, ka grāmatām ir piešķīrst liels spēks, kuru autors "iedēva" savai mākslai.

Kad es lasīju Jāņa Jaunsudrabiņa darbu "Aija", es saprotu vienu – mīlestība ir svēta lieta, kuru vajāg cienīt un sargāt, neviss būt kā Aija, kura meklēja tikai sev izdevumu pie cilvēkiem, kuri bija gatavi uz visu viņas dēļ. Ka ir teicis slāvenais latviešu rakstnieks Rūdolfs Blaumanis: "Mīlestību drikst pirkt tikai ar mīlestību. Cits viss ir veikals un noziegums!" Šī grāmata atvera man acīs un paradīja, ka vajāg būt godīgam ar cilvēkiem. Vērts pieminēt arī Rūdolfa Blaumaņa darbu "Raudupiete". J. Jaunsudrabiņš un R. Blaumanis bija tieši tie rakstnieki, kuri parādīja man, cik grūti ir mīlēt.

Manuprāt, vienais grāmatu krājums, kuram ir brīnumainā vara, ka arī, kuram bija spēks apvienot manu tautu ir "Dainas skapis", kurš sastādīja Krišjanis Barons, un kurš pašlaik glābjas Nacionāla bibliotēka. Protāms, mūsdienas ir daudzas lietas un kultūras pasakumus, kuriem ir spēks apvienot māni ar latviešu tautu, piemēram, "Dzejas svētki" un dziesma "Gaismas pīls", kura piedēr slavēnam latviešu mūziķim. Tomēr, es uzskātu, ka tieši "Dainas" paradīja tautai, ka kopa esam liels spēks. Tas bija pirma reize, kad tauta saprota, kas mēs esam tautas kopība. "Cilvēks ir pats sev ta lielāka mīkla, un tomēr viņš mēģina citus uzminēt!" teica Brigadere. Arī, es grībētu pieminēt, ka es uzskātu "Dainu skapi" par folklora mantojumu.

Man ļoti uzrūna šīs citats, kurš piedēr Bārdai: "Dzīvība ir mūžīga plūsma, mūžīga maiņa, mūžīga jaunradīšana!" Manuprāt, ka dzīve ejot, daudzas lietas mainas, bet tieši rakstniekiem ir spēks to brīdi apturēt uz mūžu, rakstot grāmatas, kuri velāk paradīs man, ka cilvēki agrāk dzīvoja. Kad es lasīju Imanta Ziedoņa epifānijas, es saprotu, ka tieši šīm autoram ir spēks apturēt laiku Es uzskātu viņa darbu par lielisko līteratūras paraugu, jo tieši šīs autors iedēva man daudzākas izcilās citātus, kuri palīdzēs dzīve. Ka piemēru, es gribētu minēt viņa izcilāku epifāniju ar nosaukumu "Ir tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi," kura iedvesmo.

Es uzskatu, ka grāmatam ir brīnumainā vara. Tie var paradīt man daudzas lietas, es varēšu "iznest" dzīves stundu no tiem, ka arī daudzākas autoru atziņas palīdzes man talakajā dzīve. Tieši autoriem ir liels spēks paradīt man situāciju no visām pusēm, ka arī paradīt kā rikoties konkrēta situācija. Manuprāt, grāmatu lasīšana ir vislielāka lieta, ko es varu izdarīt, lai pilnveidotu sevi kā personību.

Atpakaļ uz sarakstu