Pārspriedums ID 395

"Ir tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi." (I. Ziedonis)

Es piekrītu Imanta Ziedoņa citātei/ apgalvojumam, jo cik es zinu, visi cilvēki ir dažādi, un ir arī tādi, kuri jau bija minēti. Pamatskolā mani mācijā, kā visi cilvēki ir dažādi, jo katram ir savs cilvēku tips (melanholiķis...) un raksturs, deļ tas radās dažādas personas.

Es iztulkoju citātu tā, ka ir cilvēki, kuriem ir sirsapziņa un milestība pret citiem, bet viņa ir tik dziļi iekšā cilvēka dvēselē, kā gandrīz nekad neparadās. Es nevaru minēt labaku piemeru, neka J. Jaunsudrabiņa "Aija" galveno personāžu. Tiek runāts par Aiju, sieviete, kurai galvenais dzīvē lai būtu jumta, siltums un ēdiens, bet par milestību, sāk likties, viņa nekad un nedzirdēja. Es zinu, kā viņai ir sirds, bet visu pieaugušo mūžu ar viņu vada smadzenes, nevis sirds vai dvēsele. Tas ir pirmais cilvēku tips ar sirdi dziļi iekšā.

Nesen, Es biju Ojāra Vacieša muzējā, kas atrodas viņa mājās. Manuprāt, viņš 2. cilvēku tips ar sirdi dziļi iekšā. Tādie cilvēki, ka O. Vacietis, ļoti atšķiras no Aijas. Viņiem ar visu valda tikai sirds un jūtas, bet ne katrs cilvēks to redz, jo Ojars Vacietis nerāda savas jūtas katram, savas jūtas viņš atstāja savos darbos. Piemēram, viņu dienasgrāmata bija ļoti spoža, spilgta un krasaina, bet kad pie viņam atnaks ciemiņi, viņš mierīgi var aiziet strādāt savā kabinetā, un gandrīz nerunāt ar viņiem. Tātad, mēs atradam otro cilveku tips, kurš ir ļoti jutīgs, bet centās to neradīt.

Trešais cilvēku tips, kuru es grību minēt, tas ir cilvēks, kurš ir ļoti lidzīgs pirmajām, kurš pats ielika savu sirdi tik dziļi iekšā un vel uzlika "slēdziena" uz viņu, lai domāt ar galvu, un lai nekas netraucētu dzīvot. Līdzīga situācija bija I. Ziedoņa epifānijā par priedi, vēju un jūru. Vējš ir analoģija uz Nāvi, priede tas ir parastais cilvēks, un jūra tas ir cilvēks, kuram ir izvēle: palīdzēt priedei vai nē? Jo ja viņa izpalidzēs pati nomirs. Un tas trešais tips ir tā jūra, kura nekad neispalīdzes, lai nenogalināt sevi. Principa tie ir cilvēki egoisti, kuriem pirmā vietā stāv viņi paši

To citātu var saprast dažādi, es to saprātu tā. Man sanāca kā ir 3 cilvēka veidi, kuriem vai pilnīgi valda sirds, vai smadzenes, vai dalēji tas un tas. Manuprāt, cilvēkam ir jāattistā sevi tā, lai cilvēks varētu izvēlēties gan caur sirdi, gan caur smadzenēm, atkarīgi no situācijas.

Atpakaļ uz sarakstu