Pārspriedums ID 396

"Ir tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi."

Šie cilvēki padara mani par visstiprāku šaja pasaulē. Viņi var pacelt mani no zemes uz augšu, var noradīt man labaku ceļu un var pasargāt no sliktiem – bezsirdiģiem cilvēkiem.

Jo vairāk cilvēku ir sirdī, jo siltāka ta ir. Viņi ir, kā gaismas stāri un jo vairak ši stāru būs, jo vairāk Es redzēšu, Tareizi I. Ziedonis ir teicis – "Nekas nav tik viegli, ka atrast ceļu tumsā, gaismā tev moka šaubes." Un patiešam gaisma ir daudz citu, nezinamu Man objektu un cilvēku, bēt tumsā Es esmu vienīgs ar sevi un ar maniem cilvēkiem - stāriem, priekš kurām Es grību atrāst ceļu no tumsās.

Trotams nav tik viegli iedzivosies kadam cilvēka sirdim un vēl grutāk ir iedzīvoties ļoti dziļi. Dažreiz lai tas izdevas vajāg kaut ko palīgt, dažreiz vajāg būt atvertām un teikt visu kas ir uz sirds, bet vienmēr, jo vairāk pagāja laika, jo lielāka ir varbutība, ka tieši Es dzīvošu viņa sirdi, ļoti dziļi.

Kamēr Es esmu dzīvs, dzīvo ari tie, kas dzīvo mana sirdī. Ši cilvēki ir ka mani braļi un visi no vienas mātes un ja viņi vienreiz iekļūst mana sirdī, tad viņi tur palaiž uz visu mūžu.

Šie cilvēki var būt ne tikai tuvienieki, draugi, gimene un t.t. Šis cilvēks varētu iekļūst mana sirdi tikai par to, ka viņš ir tik tālu no manis, kā saule, ka es varētu tikai domāt un sapņot par to, cik butu brīnišķigi pat vienu reizi pateikt kaut ko šim cilvēkam, paturēt viņu aiz roku, vai arī tikai sedēt un skatīties viņa acīs.

Imants Ziedonis savas epifānijas gandrīz visur rakstīja par mīlestību un tagad Es saprotu kapēc viņš bīja uzrakstijis ši cītātu – "Ir tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi." Jo apkārt viņam visur bija milestība. Un man liekas, ka kad viņa sirdī vairs nebija vietas prēt cilvēkiem, jo ka visi zina sirds nav bezdalīgs, tikai tad viņš saka mīlēt šo īsta dabu un ši mīlestība bija tik stipra, kā pret visiem dzivošiem viņa sirdī.

Bez šim cilvēkiem Es nevarētu zināt kas ir cilvecība, bez šim cilvēkiem Es nevarētu mīlēt un bez šim cilvēkiem Es nezinātu savas dzīves merķi. Tieši ši cilvēki kas dzīvo mana sirdi – ļoti dziļi var palīdzēt man izpildīt visus manus merķus un pieskarties visam iespējāmam iespējam.

Vientulība nogalīna cilvēku un cilvecību, tapēc ir svarīgi lai kaut viens cilvēks dzīvotu – sirds loti dziļi un Manuprāt šis ir galvenais faktors, lai Zeme attīstas un nākotnes cilvēkiem būtu tik pāt liela cilvecība, kā I. Ziedoņam.

Atpakaļ uz sarakstu