Pārspriedums ID 405

Grāmatu brīnumainā vara.

Grāmatas un to galvenā doma spēj ietekmēt ikvienu lasītāju un viņa uzskatus. Grāmatas kā mācību līdzeklis, lai kāda žanra vai veidatās nebūtu, iepazīstina cilvēku ar iepriekš nezināmo, un paskaidro jau zināto. Grāmatas mudina apdomāt, runāt un izprast dažādus tematus, tādējādi ietekmējot sabiedrību. Mani ir spējušas ietekmēt vairākas grāmatas, tomēr spilgtākās ir Imanta Ziedoņa epifānijas, kas man spēja pavērt acis uz ikdienas problēmām – viedokļu dažādība un vientulība. Tomēr, ne tikai I. Ziedonis spēja man likt aizdomāties par šiem tematiem, bet arī Henriks Ibsens un Franks Kafka, tādējādi liekot apzināties, ka tik ikdienišķām lietām ir liela loma mūsu laimē.

Imants Ziedonis reiz teicis, ka “Pasaulē ir šausmīgi daudz taisnību, nojukt var, ja nav savējās.” Ziedonis savā citātā norāda, ka taisnība vienmēr būs katram sava, tomēr sava taisnība ir tā, kas visspareizākā priekš sevis paša. I. Ziedonis liek izprast, ka par paša taisnību ir jācīnās, ka klausot cita taisnību nekad nebūs patiesi pret sevi pašu. Divas taisnības būs vienmēr sastopamas, tomēr izprast kurai sekot ir katram pašam jāsaprot. Henrika Ibsena luga “Leļļu nams” iepazīstināja ar Noras un Torvalda attiecībām un nesaskaņām, kas tajās radījās, jo abi lūkojās uz savām izvēlēm citādāk. Kad Nora saprata, ka nespēj vairs dzīvot ar savu vīru, jo “Mēs dzīvojam leļļu namā. Es esmu tava leļļu sieva,” Nora nespēja vadīties pēc citu taisnības, darot izvēles, kas nav viņai vēlamas. Nora izvēlējās meklēt savu taisnību, pametot savu ģimeni, lai spētu izprast, kam viņa kā indivīds spēj piekrist un nepiekrist. Šo tēlu domstarpības parādīja, cik viegli spēj cilvēks izlemt, gūt virsroku pār otru, tādējādi pazaudējot tā otra taisnību.

Imants Ziedonis man lika aizdomāties, pieminot, ka “pasaule ir siltuma izslāpusi”, un lika aizdomāties kā vientulība spēj ietekmēt katru cilvēku. Franz Kafka man lika saprast, ka vientulība spēj ietekmēt ne vien pašu cilvēku, bet arī tam apkārt esošos. Gregors Samsa sava grūtā darba dēļ, lai uzturētu savu ģimeni, zaudēja jebkādu kontaktu ar ģimeni. Kad Gregors pamodās kā vabole vienu rītu, tas attapās saprazdams, ka vientulība pārvērš cilvēkus, tādējādi izjūtot kā tas ir, kad ģimenei nav ne laika, ne vēlmes Gregoru redzēt vai par to rūpēties. Gregors nomira vienatnē, vientulībā, savā putekļainajā istabā, jo tā ģimenei nebija viņam laika. Ziedonis ar Kafku spēja parādīt cik cilvēkam ir vajadzīgs siltums, mīlestība un kā to spēks spēj ietekmēt katru cilvēku un viņu likteņus.

Viena grāmata spēj cilvēkam likt aizdomāties, vairākas spēj likt saprast, alkt un izjust sāpes, kādas nekad nav tiktas izjustas. Šo grāmatu galvenās domas man lika saprast, ko pirms tam nebiju apzinājusies, tādējādi mainot arī manu skatījumu uz ikdienišķām lietām un manu attieksmi pret tām.

Atpakaļ uz sarakstu