Pārspriedums ID 427

Grāmatu brīnumainā vara.

Mūsdienās, arvien mazāk cilvēku lasa grāmatas. Eksistē daudz un dažādi izklaides veidi, kā, piemēram, filmas, videospēles, kuru ietekmē cilvēki bieži aizmirst par grāmatām. Tomēr ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc jālasa grāmatas un kā tās spēj palīdzēt.

Grāmatām un to lasīšanai ir ļoti daudz pozitīvu aspektu, kas uzlabo cilvēka izpratni, domāšanu un spējas. Ir zinātniski pierādīts, ka lasīšana uzlabo cilvēka domāšanas spējas, atmiņu, rosina radošumu un iztēli. Grāmatas noteikti palīdz arī ar komunikāciju. Manuprāt, tieši šis aspekts lieliski tika aprakstīts Reja Bredberija grāmatā “451 grāds pēc Fārenheita” – tajā stāstīts par pasauli, kurā aizliegtas grāmatas. Lai gan stāsts nav balstīts uz reāliem dzīves notikumiem, tas ir izdomāts un pilnīgi noteikti nedaudz pārspīlēts, tas perfekti attēlo problēmas, kas, manuprāt, rastos, ja mūsdienu sabiedrībā aizliegtu grāmatas. Cilvēki ieslīgtu rutīnās, mūsu attiecības vienam ar otru būtu saspringtas un nepilnīgas, jo trūktu komunikācijas spēju, pasaule nevirzītos uz priekšu – nebūtu progresa, jo cilvēkiem trūktu radošuma un kreatīvās domāšanas spējas.

Grāmatas palīdz saprast citus, tās māca līdzcietību. Lasot grāmatu, mēs ielūkojamies tās autora galvā. Mēs lasām par šī cilvēka domām un viedokli, un mēs sākam izprast, kā citi domā. Grāmatās bieži ir aprakstītas problēmas, ar kurām paši lasītāji nav saskārušies. Tomēr viņi spēj just līdzi un saprast šīs problēmas, kas veicina līdzcietību. Piemēram, Agates Nesaules "Sieviete dzintarā" ir aprakstītas viņas problēmas un traumas trimdas gaitās. Šāda veida literatūra ne tikai liek lasītājam just līdzi un domāt, bet arī izglīto par šīm problēmām, par to, kā tās ietekmē cilvēku, kā arī par vēsturi. Lasot grāmatas mēs iegūstam zināšanas, kuras vēlāk iespējams pielietot dzīvē – risinot dažādas problēmas un izvairoties no kļūdu pieļaušanas.

Grāmatas spēj izmainīt cilvēka dzīvi. Lasot cilvēks iegūst ne tikai zināšanas, bet arī iedvesmu. Jau no mazotnes grāmatās rakstītais mūs iedvesmo kļūt par šādu vai tādu cilvēku, tās veido mūsu mērķus un sapņus un iedvesmo mūs uz tiem tiekties. Daudzu cilvēku dzīves izmaina arī pašpalīdzības grāmatas – esmu sastapusies ar cilvēkiem, kuri ir teikuši, ka izlasot vienu grāmatu viss viņu domāšanas veids un skatījums uz dzīvi izmainījās.

Grāmatām ir milzīga vara. Tās iedvesmo, palīdz, māca un izklaidē. Grāmatas ir tik daudz un dažādas, ka katrs var atrast sev īsto un vajadzīgo. Bez tām, cilvēce nebūtu nonākusi tur, kur tā ir tagad, un mēs noteikti nebūtu tādi, kādi esam šodien.

Atpakaļ uz sarakstu