Pārspriedums ID 430

Grāmatu brīnumainā vara.

Grāmatām piemīt ļoti spēcīgas īpašības, kas ļauj mainīt cilvēka skatu uz dzīvi, viņa vērtības, bet pats galvenais, to spēja informēt citus. Grāmatām ir brīnumaina vara mainīt cilvēkus un likt tiem domāt.

Vieni no maniem iecienītākajiem literatūras darbiem ir Imanta Ziedoņa epifāniju krājumi. Šiem darbiem piemīt ļoti spēcīga vara, kas liek cilvēkiem domāt. Katrā no epifānijām ir gudras un patiesas atziņas. Izlasot šos darbus, sākumā cilvēks varbūt neizprot šī darba mērķi. Šī nesaprašana un nezināšana liek cilvēkam domāt un meklēt paslēptās atziņas. Katrā Imanta Ziedoņa epifanijā ir atziņas, piemēram, “Rāmis ir drošības sajūta, un tas ir radies no bailēm. Rāmis ir bailes no bezgalības.” Šis citāts iedod robežām labu būtību. Šie rāmji ir izveidotu, lai mūs pasargātu un palīdzētu. Tie šķir labo no slikta, patiesību no meliem, drošību no bīstamā. Tie dod mums drošības sajūtu, kas mūs apņem kā mātes apskāvieni. Šis domu process tevi attīsta un ļauj atklāt pavisam jaunas pasaules un atziņas.

Autori bieži vien izsaka savas vērtības un uzskatus savos literārajos darbos. Katram ir savas vērtības un tās mainās ar laiku. Grāmatām piemīt vienreizēja vara likt apdomāt un izvērtēt savas vērtības. Viena vērtība, ko es esmu aizguvis, lasot Ojāra Vācieša dzeju, ir dabas iztāvēšanu un tās svarīgā loma mūsu dzīvē. Dzejolis “Zaķusala” ir tas, kurš man lika aizdomāties un izvērtēt dabas vērtību manā dzīve. Dzejoļa rindas: “Cik daudz piebļaustītu

ausu ārstēt mēdza

upe stiprā gaisa dziļais miegs.”-

man lika saprast dabas pozitīvo devumu mūsu dzīvē. Daba ir dziednieks, kas mūs spēj izārstēt no saspringtā dienas režīma. Dabā ir krāšņums, kas spēj pat pašus skumjākos cilvēkus padarīt laimīgus uz brīdi. Šis vērtību pārdomāšana maina cilvēkus, padarot tos labākus un izvirzot tiem svarīgākas prioritātes dzīvē.

Manuprāt, svarīgākais, ko grāmatas var dot, ir informācija. Grāmatas tiek rakstīts, kā cilvēki dzīvojo senajā Ēģiptē, Romā vai mūsdienās, vai nākotnē. Grāmatas mums ļauj iedomāties neiedomājamo, izdzīvot neparastus piedzīvojumus. Grāmatas var mūs aizvest mūsu iedomu pasaulē. Alvja Hermaņa grāmata “Dienasgrāmata” man deva iespēju paciemoties paša autora galvā. Es spēju izjust viņa problēmas un kļudas, ko viņš viena gada laikā bija piedzīvojis. Šo grāmatu lasot, es ieguvu zināšanas par teatra kultūru gan Latvijā, gan pasaulē. Šī grāmata man deva iespēju izjust to, ko es nekad nebūtu spējis izjust, kā ir atrasties cita cilvēka ādā.

Grāmatas cilvēkus iedvesmo kļūt labākiem. Tas atrod dziļi tevī apslēptas vērtības un liek tev saprast to nozīmi. Grāmatu brīnišķīgā vara ir mainīt cilvēku, ļaut viņam izjust kaut ko jaunu un attīstīt lasītāju.

Atpakaļ uz sarakstu