Pārspriedums ID 442

Grāmatu brīnumainā vara.

Lai gan mūsdienās mēs lielākoties ar informāciju un viedokļiem apmainamies, izmantojot modernas tehnoloģijas, kurās ietilpst internets, televīzija un radio, grāmatām, kā informācijas nesēja un apmaiņas līdzekļiem, vienmēr ir bijusi liela nozīme. Grāmatas mums sniedz iespēju iegūt informāciju, izteikt savu viedokli, apskatīt citu autoru viedokļus un to, kā viņi uztver pasauli, kā arī, lasot grāmatas, garīgi strādāt ar sevi un sevi attīstīt. Tās vēl aiz vien spēlē lomu cilvēku informācijas apmaiņas un apstrādes procesā.

Literatūras pasaule ir ļoti daudzveidīga un arī grāmatas tiek sarakstītas daudz un dažādas. Dažāda veida grāmatas sniedz dažādus ieguvumus, un tās var būt piemērotas dažādiem cilvēkiem. Stāsti, noveles un romāni var būt piemērotas grāmatas tiem, kam patīk ilgstoši lasīt, saplūst ar autora domām, analizēt darba saturu, un, apstrādājot šo informāciju, gūt kādu labumu, piemēram, atīstīt sevi garīgi. Citiem vairāk patīk koncentrēta informācija, to var sniegt, piemēram, grāmatas par vēsturi vai tehniku, kā arī tādi darbi, kā Gunta Bereļa grāmata “Es nekad nerunāju muļķības.” Grāmata sastāv no 10 īsiem stāstiem, mainoties stāstam, mainās saturs.

No katras grāmatas mēs varam ko iegūt. Šie ieguvumi varētu būt divu veidu. Vai nu mēs lasam grāmatu, lai iegūtu informāciju, kā tas var būt ar vēstures vai mācību grāmatām, vai arī mēs lasam grāmatu, lai strādātu ar sevi. Lasot dažādus stāstus un noveles, mums neinterisē konkrēta informācija par darba konkrētām detaļām, piemēram, pilsētas izkārtojums vai varoņa matu krāsa parasti nav tik svarīga. Vismaz parasti tā ir. Lasot šos darbus, mēs varam uztvert autora viedokļus, uzskatus, to, kā viņš skatās uz pasauli, un salīdzināt to ar mūsu uzskatiem un redzes leņķi. Ieguvums ir sevis attīstība, nevis caur informācijas uzņemšanu, bet gan ilgu pārdomu rezultātā.

Sarakstot grāmatu, autors tai piešķir varu. Lasot šo grāmatu, šo varu var izmantot. Tas izpaužas kaut ko no grāmatas iegūstot, vai nu informāciju, vai iespēju sevi attīstīt garīgi. Autors var ar šo varu nedaudz spekulēt, izmainot grāmatā ietverto informāciju. Lasītājs, savukārt, var izvēlēties, ko viņš vēlas lasīt, gūstot lielāku vai mazāku labumu.

Grāmatas ir tikai vecs veids, kā pārnest informāciju, taču šajā informācijā slēpjas vara. Autors šo varu var izmantot spekulējot ar ietverto informāciju. Viņa varā ir iespēja sniegt lasītājiem dažādus ieguvumus. Lasītājs grāmatu varu var izmantot, iegūstot lietderīgu informāciju vai attīstot sevi, izmantojot grāmatas saturu kā pārdomu materiālu.

Atpakaļ uz sarakstu