Pārspriedums ID 454

Ieraudzīt, saklausīt, izprast savu gadsimtu.

Cilvēks pēc dabas ir tendēts uz apkārtējās vides izzināšanu, jo tieši iepazīstot kultūru, tradīcijas, vēsturi un valodu, indivīds ir spējīgs atrast savu vietu pasaulē un dzīvot harmonijā ar apkārtējiem. Tieši tāpat ir arī ar sava gadsimta iepazīšanu. Dzīvojot 21. gadsimtā, es esmu iemācījusies rūpīgi atlasīt informāciju, jo mūsdienu informācijas telpa ir pārpildīta ar informāciju par jaunākajām filmām, izrādēm, deju priekšnesumiem, operām. Šāda informācijas pārblīvētība medijos ir atzīstama, jo atliek vien atvērt acis un izlasīt izrādes recenziju ziņu portālos vai rūpīgāk ieklausīties šī rīta radio programmā, lai uzzinātu, kā latviešu režisoriem gājis starptautiskajā Kannu Kino festivālā. Raugoties no otras puses, cilvēks pierod pie novērotāja lomas, kas neļauj viņam pašam radoši darboties un veidot savas interpretācijas par mūsdienās notiekošo. Latviešiem šajā ziņā ir paveicies, tuvojoties valsts simtgadei, iedzīvotāji var piedalīties dažādos pasākumos, kā piemēram, XXVI Vispārējos Dziesmu un XVI Dejusvētkos, kino maratonā un dažādās izstādēs, tādējādi paplašinot savu redzesloku un iepazīstot mūsu gadsimtu jaunās krāsās. Viens ir skaidrs – lai iepazītu savu gadsimtu ir jāiepazīst šī gadsimta kultūra.

Ne velti ir teiciens, ka tautas kopībā ir spēks. Piedaloties dažādos pasākumos līdz ar citiem tautiešiem, indivīds kļūst par daļu no tradīcijām, tādējādi iepazīstot gadsimta iezīmes no sava skatupunkta un esot daļa no kultūras. Šogad notiekošie XXVI Vispārējie Dziesmu un XVI Deju svētki ir lielisks piemērs tam, kā tauta vienojās, lai godinātu valsts neatkarību un uzskatu brīvību. Viena no lielākajām 21. gs. iezīmēm – patriotisms – tiek izjusts vislabāk brīdī, kad kori vienojās kopīgā dziesmā "Pērkons, Saule, Daugava" un tautas deju kolektīvi no visas Latvijas ritmiski griežās, veidojot ornamentu un rakstu virknes. Šie ir tie momenti, kad cilvēki pa īstam apzinās, cik gan pateicīgiem mums ir jābūt, ka dzīvojam miera un saticības laikā. Katrs no mums var palīdzēt citam izprast mūsu laiku, kurā dzīvojam, un vērtības, kuras mūsdienu pasaulē tiek turētas godā.

Laikmetīgā deja ir vēl viens veids, kā iepazīstot kultūru, indivīds spēs labāk uztvert savu gadsimtu. Lai arī šis dejas virziens aizsācies jau senāk par 21. gadsimtu, Latvijā laikmetīgā deja ir guvusi popularitāti tikai nesen. Šis mākslas veids piedāvā cilvēkiem paraudzīties uz pasauli citādāk, ieinteresē ar savu oriģinalitāti un kustību brīvību. Šādus novērojumus guvu pēc horeogrāfes un dejotājas Lienes Gravas uzveduma "Kvēldiegs" noskatīšanās. Ir svarīgi apzināties, ka 21. gs. – laikā, kad cilvēkus ir grūti pārsteigt ar jebko, pastāv šāds mākslas veids, kas nebaidās eksperimentēt ar skatītāju sajūtām, atspoguļot pašas skandiolozākās idejas un sarunāties ar katru no skatītājiem viņiem tuvā veidā. Tie jaunatklājumi un emocionālā pacilātība, kas rodas pēc laikmetīgās dejas izrāžu noskatīšanās, ļauj iepazīt mūsu gadsimtu visā tajā krāšņumā daudz labāk nekā tas būtu izdarāms pēc vēstures grāmatas izlasīšanas.

Kā pēdējo no veidiem, caur kuru vislabāk tiek atspoguļoti mūsdienu sabiedrības ideāli, varu minēt 21. gs. literatūra. Atšķirībā no abiem pārējiem argumentiem, mūsdienu literatūrā saskatu negatīvas tendences. 21. gadsimtā popularitāti guvušie autori nestāv līdzās tādiem dižgariem kā Jānim Rainim, Ojāram Vācietim, Aspazijai un Imantam Ziedonim. Mūsdienu autorus galvenokārt nodarbina ikdienišķas problēmas, kas atspoguļotas romānā par mīlestību un kaisli "Saplēstās mežģīnes", un arvien retāk tieķ attēloti eksistenciāli jautājumi, tādi kā brīvība un izvēļu lielais slogs Joņeva darbā "Jelgava 96". Mūsdienu cilvēks arvien retāk tieķ pie kvalitatīva lasāmā materiāla, jo veikalu plauktus piepilda viegli lasāmie romāni, kurus bez īpašas iedziļināšanās un analīzes var izbaudīt lidmašīnā vai autobusā. Mūsdienu populārā literatūra norāda, ka 21. gs. cilvēks ir aizņemts pilsonis, kurš uztver literatūru kā izklaides daļu un nav gatavs ieguldīt daudz sava laika šajā aktivitātē.

Kultūras daudzveidība mūsdienās ļauj katram cilvēkam ieraudzīt, saklausīt un izjust 21. gs., atliek vien jaunās idejas uzņemt ar atvērtu sirdi. Patriotisms, brīvība, oriģinalitāte un saspringtais dzīves veids ir vārdi, kas vislabāk raksturo mūsu gadsimtu. Ikdienas steigā ir jāatcerās, ka cilvēki paši ir savas dzīves kalēji un ka kopā esam stiprāki.

Atpakaļ uz sarakstu