Pārspriedums ID 457

Ieraudzīt, saklausīt, izprast savu gadsimtu.

Cilvēki mīļ atskatīties uz pagājušiem gadsimtiem, bet reti kurš mēģina novērtēt to, kurā pats dzīvo. Gadsimta raksturojumu rada paši cilvēki, kuri to pārdzīvo, un no viņiem ir atkarīgs tas, kā uz viņiem skatīsies nākotnē. Tieši uz katra atsevišķa cilvēka un visas sabiedrības metalitātes balstas laikmeta īzpratne. Ka zināma, cilvēka personalitāti visvairāk ietekmē, nevis iedzimtās īpašības, bet vide, kurā viņš ir piedzimis un izaudzis, un kura nav pastāvīgi konstanta kā teritoriālais klimats, bet visu laiku dinamiski mainās. Īpaši labi var redzēt to, skatoties uz cilvēku sabiedrību, tā ļoti atšķiras paaudze no paaudzes, un jo vairāk jūtas šīs atšķirības, jo vairāk prasās sadalīt cilvēkus pēc grupām. Pat frazeoloģisms "dažādu laikmetu cilvēki" izklausas it kā tie cilvēki būtu dažādu sugu pārstāvji. Īpaši ērti dalīt cilvēkus pēc gadsimtiem, tiem bieži vien dod savus nosaukumus, piemēram 18. gs. – Karalienes Viktorijas laikmets –, bet 15. gs. – pasaules ģeografisko atklājumu laikmets. Šie nosaukumi ļoti labi atstaro to laiku cilvēku tendences. Nākotnes cilvēki sauks mani par 21. gs. cilvēku, un gan jau tā var gadīties, ka arī mūsu gadsimtam atradīsies kāds, to īpaši raksturojošs, nosaukums. Manuprāt labi derētu – globalizācijas laikmets.

Nevar nejust, cik stipra mūsdienās ir tendence uz visapvienošanos un zīdināšanu, kas ir izteikti pamanāma Eiropā. Nekad komunikācija un atklāts dialogs starp cilvēkiem nebija tik viegli panākams un pieejams kā 21. gs. . Tas lielāko ties ir iespējams, pateicoties vissvārīgākajam mūsdienu rīkam, – internetam. Tieši tas ļauj izprast mūsu laikmetu, un tam apkārt griežas visa sabiedriskā dzīve. Informācijas apmaiņas ātrums un tās piejamība ir sasniegusi savu vēsturisko maksimālo līmeni, tapēc 21. gs. var arī apzīmēt kā patiesības laikmetu. Agrāk ziņas izplatijās pamatā no cilvēka cilvēkam, un visbiežāk tika stipri izkropļotas. Pārbaudīt to patiesīgumu bija gandrīz neiespējams. Tagad jebkurš var novērot notikumus no visas pasaules, analizēt tos un dot savu kritisko novērtējumu. Nav ērtāka veida izprast mūsu laikmetu kā, vērojot to tīklā, tāpēc tieši mums ir gadijusies iespēja vislabāk izprast savu gadsimtu.

Cerams, ka nākotnes cilvēki panāks daudz vairāku un tālu apdzīs mūsdienu sasniegumus, tā lai savus gadsimtus tie varētu izprast vēl labāk. Svarīgi viņiem atstāt arī kaut ko gaišu no mūsu gadsimta. Pagaidām tas ir tikai iesācies, un neskatoties uz dažiem melniem plankumiem, pagaidām kustas salīdzināmi mierīgi. Protams, cik tas ironiski nebūtu, tieši mūsdienu cilvēku rokās ir ieroči spējīgi ielikt punktu cilvēces attīstībā, tāpēc ari vajag labāk izprast savu gadsimtu, lai nepieļaut tādam notikt.

Atpakaļ uz sarakstu