Pārspriedums ID 464

"Ir tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi." (I. Ziedonis)

Nav divu vienādu cilvēku, tas nu ir skaidrs. Taču, man šķiet, ir vismaz viena visiem vienāda iezīme – vēlme dot un kalpot citiem. Tomēr tikai daļa cilvēku to zina, un tikai daļa to tiem dara visu, lai šo vēlmi piepildītu. Tie tad arī ir tie labākie, "sirdsdziļākie".

Es patiesi ticu, ka šādi, neizmērāmi dāsni, cilvēki ir. Protams, neviens nav perfekts, tādēļ arī neviens nespēj vienmēr būt sirsnīgs un pilnīgi nesavtīgs. Taču, es zinu, ka mums ir jācenšas tādiem būt, jo es piekrītu Raiņa teiktajam, ka "laba sirds ir visa sākums. Laba sirds ir visa beigums. Vairāk cilvēks nespēj sasniegt." Un ja laba sirds ir labākais, uz ko esam spējīgi, manuprāt, kļūst skaidrs, ka tā ir vērtīgāka par itin visu citu. Un es zinu, ka nedomāju tā vienīgā, un zinu, ka ir cilvēki, kas pierāda šo.

Lielisks piemērs tam, ka šādi cilvēki ir, ir televīzijas ikgadējā pārraide "Latvijas lepnums". Ik gadu tajā tiek uzskaitīti vairāk kā desmit Latvijas iedzīvotāju, kuri pierāda gan to, ka cilvēka sirds ir plaša un dāsna, gan arī to, ka cilvēki prot to novērtēt. Nereti raidījumā piemin ģimenes, konkrētāk, tieši vecākus, kuri uzņem savās ģimenēs pamestus bērnus un dāvā tiem visu, ko spēj. Ir arī stāsti par nesavtīgiem skolotājiem, kuri savu dārgāko – laiku – ziedo skolēniem un viņu izaugsmei, itin neko negaidot pretī. Šāds nesavtīgums ir patiesi aizkustinošs un iedvesmojošs. To es sajūtu gan sevī, gan redzot klātienē pasākumu vērojošo sejas un prieka asarām pilnās acis. Labais vairo labo – tas šeit brīnišķīgi pierādās. Tāpat arī tas, ka tādi cilvēki ir un ir vērts tikties tādam būt.

Arī man ir ļoti paveicies un varu vērot sirsnīgus cilvēkus ne tikai televīzijā, bet arī sev blakus. Man apkārt ir daudz sirdī labu cilvēku, jo, šķiet, tāds ir ikviens, bet īpaši gribētos izcelt manu tuvu draugu – Dženeti. Viņa patiesi ir sirdsdziļš cilvēks, un to par viņu saka ikviens, kurš viņu pazīst. Viņa šogad jau trešo reizi saņēma titulu "Ķekavas Gada jaunietis". Pat visa viņas pilsēta zina par Dženetes labo, dāsno sirdi. Vinstons Čērčils reiz sacīja: "Tas, ko mēs dodam, veido mūsu dzīvi." Un man ir patiesi liels prieks, ka man blakus ir cilvēks, kurš to zina un rāda lielisku piemēru, kā veidot labāku dzīvi vienkārši dodot vairāk un sagaidot pretī mazāk.

Ikvienam no mums piemīt spēks mainīt pasauli. Tiem, kuri to maina uz labo pusi, sirds ir mierīga. Un citi savukārt redz, cik cilvēka sirds var būt plaša. Šo labo, nesavtīgo cilvēku vērtība nav izmērama vai aizstājama. Katru dienu jāpriecājas, ka tādi cilvēki ir, un jāatceras, ka visi varam tādi būt.

Atpakaļ uz sarakstu