Pārspriedums ID 63

Ieraudzīt, saklausīt, izprast savu gadsimtu.

Manuprāt visa pasaule sastāv no kultura, tāpēc kā neviens cilvēks nevar sākt kada valsti nav kulturais vēsture, un arī visa musu dzīve sastāv no kultura, grībeja mēs to vai negrībeja. Bez kulturai mēs var nezinat kas tas ir teātris, kino, grāmāti un mūzika.

Vispirms es sāku rakstīt par mūziku, tāpēc ka visa cilvēka dzīve sastav ar mūziku, musdienas visi cilvēki klausos mūziku katru dienu, parasts piemiers ir mūzika pie veikala, tāpēc kā viņu klausos visi, gribeja viņi to vai negribeja. Es domāju, ka visi zini, mūzika ir nepieciešama punkts kultira dzīve. Paši laiki ļoti popularakie bija dažadas tautas dziesmas un dainas, šodien tas mūziku arī daudz cilvēki klausos, arī ta laika bija ļoti skaisti simpofinajas, kas popularakie arī šodien. Bet musdienu arī ir ļoti popularakas grupas, viena no tiem ir “Prata Vetra”, viņi patik visam dzīmumas un viņi popularie dažadi valsti. Arī Latvija ir ļoti daudz mūzikas festivali, ļoti popularaka ir “Eirodziesma”. Visa musu dzīve sastav no mūzika un mūzika ir svarigākā kultura dzīve.

Arī es domāju ka visi zini, ko kino arī ļoti svarīgak kulturai, bet arī cilvēkam. Manuprāt, Latvijas filmi ir ļoti interesanti, piemieram, trīs dienas atpakal es paskatija ar vēcakiem filmu “Paradīze 89” kas režiseja Marta Dišlere, films bija ļoti interesants netikai mani, bet arī manam vēcam, tāpēc ka tur bija visi par viņas bērnību, man tas bija interesants, tāpēc ka es uzzīnaju ļoti daudz vēsturiskas faktus un kas bija 1989. gadas. No šie filma mēs var daudz uzzinat par kulturu musu radiniekus. Filmi ir ļoti svarīgakie kulturai, tāpēc kā filmas mēs var uzzinat ļoti daudz par musu kulturu un kulturu dažie laiki.

Un arī, kas visi zini ir ļoti svarigakais punkts kultura, tas ir grāmati, tāpēc kā bez gramatas mes var neuzzinat par kulturu senie laiki, paši laiki kulturu dzīve. Šodien ir ļoti daudz latviešu interesantaka rakstnieki, bet mana galva sedet divi no popularakiem, tas ir Rainis un Aspazija, tas bija ļoti talantigi Latvijas rakstnieki. Gramatas ir nepieciešams punkt kultura, tāpēc kā bez gramātas nebija kino un teātrus, mēs nevaram uzzinat par senaja laika kulturu un var but par kulturu musu dienas.

Tāpēc kultūra ir ļoti svarigaka musu dzīve, visam vajag ieraudzīt, saklausīt, izprast musu kulturu. Visam vajag zinat savu kulturu!

Atpakaļ uz sarakstu