Pārspriedums ID 85

Grāmatu brīnumainā vara.

Grāmatas ir cilvēces garīgā vērtība. Tas palīdz mums izprast dzīvi, dažadas situācijas, emocionāli “piedālīties” grāmatu varoņū pārdzīvojumos un izjūtās. Bet galvenais – grāmatas attīsta domāšanu, attīsta valodu un dod zināšanas.

Man ļoti tuva ir Z. Skumja, I. Ziedoņa, A. Bela daiļrade, jo šo autoru varoņi ir mani laikabiedri, kuriem ir jāpārver anologas problēmas un jāizdzīvo gan prieka, laimes mirkļi, gan nedienas, vilšanas un sāpes.

Z. Skujiņa romāna galvenais varonis ir kalvis – jaunietis, kuram raksturīga mērķtiecība, inteliģence un neparasts intelekts viņš ir dzīves “urdītājs”, jo grib visu zināt, saprast un izmēģināt, protams dzīvē ir arī nevēlamas problemātiskas situācijas – ko darīt, ja mīli meiteni, bet ne vienmēr viss ir “kā pa notīm?” Katrs ļoti mil un uzticas savam vectētiņām. Lancmanim, kurš viņa dzīvē ir labākais skolotājs un padomdevējs. Mani vecvēcāki arī stāsta man dažadus notīkumus, un dalas ar savu dzīves pieredzi.

Es sapratu, ka dzīve ir jāpieņiem izaicinājumi, kā arī pašam ar tiem ir jātiek galā. Tā tas notika arī ar kalvi.

I.Ziedonis ir izcila personība latviešu literatūrā. Unikals ir I.Z. “epifānijās” tas ir mazas, fīlozofiskas atkāpes par cilvēku, dzīvi un tās jēgu. Man, piemēram, dzīves jēga ir mana ģimene un mājas dzivnieki, ka arī mācīšana.

Kad vardes saliec bedrē, tad rodas jautājums – “kas būs tas, kas ārā vilks?” protams, tikai tu pats esi savas dzīves un laimes kalējis.

Spēcīga ir epifānija “uzvelc baltu kreklu” baltā krāsa ir tīrības, cieņas, gada simbols. Latvieši gāja gados baltā kreklā, un arī dārba gaitas. Tikums un rāle ir cilvēciskās vērtības šodien un arī nākotnē.

Savdabīgs ir arī A. Bela romāns “Būris”. Galvenais varonis ir arhitekts E. Bērzs – kārtīgs sava darba darītājs, bet aprēķinātājs. Liela nauda degradē cilvēka molāli. Tikai negaidīts notikums krasi izmaiņa Bērza dzīvi un domāšanu.

Cinīdamies par izdzivošanu, varonis pāvērtē savu dzīvi, attiecības ar sabiedrību.

Trīs cilvēki ir nokļuvuši dzīves “būrī” katrs savādāk. Būris un atrašanās tajā ir nosacīti, “Buris” ir simbols ironijai, nebrīvei, aprobežotībai un alkotībai. Kād cilvēks lasa šo romānu, viņš vār aizdomāties, kāds viņam ir “būris” un mēģināt mainīt savu dzīvi. Tādēļ gramatām ir brīnumaina vara.

Grāmatas ir bijusi un vienmēr būs cilvēku garīgā spēka avots.

Atpakaļ uz sarakstu