Pārspriedums ID 86

Grāmatu brīnumainā vara

Grāmatas ir svarīga daļa no katra cilvēka dzīves. Kādam grāmatas ir vienkārši izklaides veids, citam tas dod iespēju izprast sevi vai iemācīties kaut ko jaunu. Grāmatam ir ļoti liela vara virs cilvēkiem, jo tam ir spēja pat mainīt mūsu uzskatus, dzīves veidu.

Roalda Dāla grāmatus “Matilde” galvēna varone Matilde ļoti gribēja lasīt, bet viņas vecāki uzskatīja, ka lasīšana ir tikai laiku terēšana, un aizliedza meitai mājās turēt grāmatas. Neskatoties uz vecāku uzskatiem, Matilde tomēr atrada iespēju lasīt grāmatas un sevi izglītot. Katru dienu viņa gāja uz bibliotēku un lasīja. Pateicoties savai velmei lasīt, viņa palika par ļoti gudru meiteni. Matildes stāsts parāda lasītajiem, ka, ja kads kaut ko ļoti vēlas, viņš var to sasniegt, vienīgi ir daudz jāstradāt un jātīc sevī, pat ja citi netīc. Pat tāda parasta grāmata var cilvēkam pieradīt, ka viņš ir spējīgs sasniegt to, ko velās.

Ir tādi cilvēki, kuri nekad nav laimīgi par to, kas viņiem ir, viņi grib vairāk. Manuprāt, tādiem cilvēkiem ir obligāti jāizlasa Oldesa Hakslija grāmata “Brīnišķīgā jaunā pasaule”. Grāmata māca divas ļoti svarīgas lietas: jābūt priecīgam par to, kas tev ir un, ka viena cilvēkā paradīze ir citā cilvēkā elle. Lasot šo grāmatu, cilvēks iepazīs jauno pasauli, kur cilvēka liktenis ir zināms jau pirms viņš piedzimst, un satiks galvēno varoni Džonu, kurš ir tāds pats ka mēs, kurš netīšam nokļūst “brīnišķīgā pasaulē”. Džons, kurš visu dzīvi sapņoja par jauno pasauli, vēlāk saprot, ka, nokļustot tur, nejūtas laimīgs. Pateicoties šai grāmatai, katrs var no jauna paskatīties uz savu dzīvi un saprast, ka ta nav tik slikta, ka liekas. Grāmata spēj likt cilvēkiem mīlēt to, kas viņiem jau ir.

Dāžas grāmatas arī palīdz izprast sevi, saprast ka kurš rīkotos konkrētā situācijā. Rūdolfa Blaumaņa novele “Purva bridejs” dod katram iespēju saprast, ka viņš uzvestos sarežģitā situācijā. Kristīnei, noveles galvēnai varonei, vajag izvēlēties, vai būt ar cilvēku, kuru viņa mīl, vai ar cilvēku, kurš ir bagāts. Varbūt tieši tāda situācija nenotiek bieži, bet, lasot novēli, katrs var labāk iepazīt pats sevi, analizējot notikumus, domadams, ka rīkotos tieši viņš pats.

Grāmatas palīdz katram atrast savu dzīves ceļu, uzzināt vairāk par sevi pašu vai iemācīties jaunas lietas. Katra izlasīta grāmata palīdz attistīties cilvēka personībai. Grāmatas padara cilvēkus labākus, gudrākus. Nekas cits nevar tik ļoti mainīt cilvēka dzīvi uz labāko pusi, tāpēc mierīgi var teikt, ka grāmatu vara tiešām ir brīnumainā.

Atpakaļ uz sarakstu