Pārspriedums ID 93

Grāmatu brīnumainā vara.

Ja mūsdienu jauniešiem pajautāt, vai grāmati ir svarīgi mūsu dzīve? Vairaki atbildes, ka šodien mūms vispar nav vajadzīgi grāmati. Un viņi kļudīsies, jo grāmata vienmēr satur iekšā brīnumainu varu, kura var ļoti stingri ietekmēt uz cilvēku vai cilvēka dzīvi.

Grāmatas ir svarīgi priekš katrām, tāpēc kā tie spēle galveno lomu ikdiena cilvēka dzīvē. Kā piemēru varu sniegt matemātikas, fizikas, ķīmijas vai latviešu valodu grāmatas, kuras bērni no pirmāja līdz divpadsmita klase vienmēr izmanto skolā un mājās. Tie palīdz mācīties un risināt dažadus uzdevumus.

Mūsu mīļas mammas bieži izmanto grāmatas, lai pagatavotu mūms garšīgus ēdienus un kulinaras grāmatas ļoti palīdz viņam.

Grāmata ir ļoti vērtīga lieta, jo ta var dzīvot ļoti daudz gadus. Latvijā arī ir saglabajusies ļoti daudz tadus grāmatus, bet mans vismīļakais piemērs ir Dainu skapis, kur ir apkopotas K. Baroņa latviešu tautasdziesmas. Es izlasīju daudz no tiem un grību pateikt, ka viņi ir ļoti skaisti un fantastiskie, un man ir prieks to, ka viņi ir saglabajušies Rīgā mūsu Nacionālājā biblioteka. Ikviens var apskatīt Dainu skapi un ta ir mūsu vislielāka atmiņa par Baroņu rokrakstiem. Latviešu tautasdziesmas tiek ļoti biezi izmantoti “Dziesmas un deju svētkos”, kas tikai apstiprinā, ka šitie rokraksti satur iekšā stingru varu, kura parveršas par nacionālu tradīcīju.

K. Mak Gonigalas ir uzrakstījis labu grāmatu “Gribasspēka zinātne”, kuru es esmu izlasijusi jau divas reizes. Viņa man ļoti palidzēja izsprast sevi, atrast spēku izdarīt kaut ko, tikt gala ar mērķem un izveidot jaunus. Šī grāmata palīdz tev iet tālak un neapstaties. Pateicoties viņai, tu uzzinisi vairāk par cilvēka iespējam un varesi kontrolēt savas spēkas. Tadas grāmatas ir ļoti svarīgi mūsdienu cilvēkiem, kuri ir nogurusi no dzīves un nevar panakt līdz kaut kādam mērķim.

Lai uzrakstīt kaut gan vienu grāmatu, autoram vājag daudz spēka un tas ir liels darbs. Piemēram, L. Tolstojs ļoti daudz reizes parrakstīja savu romanu “Karš un miers” un tikai pēc dazadiem meģinājumiem viņam izdevas uzrakstīt brīnīšķigo grāmatu, kura līdz mūsdienam ir ļoti popūlāra. “Karš un miers” nes iekšā daudz informāciju par pagatni: kā cilvēki dzīvoja, ko viņi darīja, kādas viņam bija moralas principas un daudz ko citu.

Grāmata – ta ir zinātne. Zinātne – ta ir brīnumainā vara. Tāpēc ir ļoti svarīgi lasīt un saglabāt grāmatas mūms, mūsdienu jauniešiem.

Atpakaļ uz sarakstu